Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

20p.
1. "Am / is / are / was / were" lietojums, izvēles uzd. - BE in the sentences 1p.
2. Pareizs vai nepareizs teikums - True or False Sentences 1,5p.
3. Signālvārdi vienkāršajā tagadnē un pagātnē - Signal Words 1p.
4. "BE" lietojums tagadnē un pagātnē - BE in the Present and in the Past 3,5p.
5. Parasti un vakar, aizpildīšana - Usually and Yesterday 3p.
6. Dažādas aktivitātes parasti un vakar - Different Activities Yesterday and Usually 6p.
7. Kļūdu labojums - Mistakes in the text 4p.