Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Piederības locījums, izvēles uzdevums - Possessive Case 1p.
2. Piederības vietniekvārdi, izvēles uzdevums - Possessive Pronouns 1p.
3. Pareizrakstība piederības vietniekvārdiem - Spelling, Possessive Pronouns 3p.
4. Lasīšana, Mans labākais draugs - Reading, My Best Friend 3p.