Study about making plurals forms of nouns!
(Mācies par lietvārdu daudzskaitļa veidošanu!)
  
 
Lietvārda daudzskaitli angļu valodā parasti veido, pievienojot galotni -s vai -es.
 
galotne -s galotne -es
ja vārds beidzas
ar līdzskani
clock
desk
clocks
desks
ja vārds beidzas ar:
-s
-ch
-sh
-ss
-x
bus
torch
brush
glass
fox
buses
torches
brushes
glasses
foxes
ja vārds beidzas
ar patskani
game
rose
games
roses
ja vārds beidzas ar -o tomato
potato
tomatoes
potatoes
izņēmums: photo
piano
radio
kilo
video
disco
photos
pianos
radios
kilos
videos
discos
ja vārds beidzas
ar patskani un y
boy
day
boys
days
ja vārds beidzas
ar līdzskani un y
baby
city
babies
cities
ja vārds beidzas
ar -f vai -fe
wolf
wife
wolves
wives
izņēmums: roof
chief
roofs
chiefs
 
Lietvārdiem, kas vienskaitlī beidzas ar līdzskani, daudzskaitlī pievieno galotni -s:
 
Asset 5fun.png
Asset 5fun.pngAsset 5fun.png
a desk
two desks
carl_b.png
cars.svg
a car
two cars
bal_o.png
two balls.svg
a ball
two balls
 
Lietvārdiem, kas vienskaitlī beidzas ar patskani, pievieno galotni -s:
 
game.svg
four games.svg
a game
four games
tree.svg
trees.svg
a tree
three trees
 
Lietvārdiem, kas vienskaitlī beidzas ar -s, -ss, -sh, -ch, -x, pievieno galotni -es:
 
bus.svg
buses.svg
a bus
two buses
Asset 73.svg
dresses.svg
a dress
two dresses
brush.svg
brushes.svg
a brush
four brushes
a watch.svg
two watches.svg
a watch
two watches
fox.svg
foxes.svg
a fox
two foxes
 
Lietvārdiem, kas beidzas ar -y:
 1. ja -y priekšā ir patskanis, daudzskaitlī pievieno -s:
  boy.svg
  boys.svg
  a boy
  three boys
   
 2. ja -y priekšā ir līdzskanis, daudzskaitlī -y maina par -i un pievieno -es:
  baby.svg
  babies.svg
  a baby
  two babies
  family.svg
  families.svg
  a family
  two families
 
Lietvārdiem, kas beidzas ar -f vai -fe, daudzskaitlī -f maina par -v un pievieno -es:
 
knife.svg
two knives.svg
a knife
two knives
leaf.svg
leaves.svg
a leaf
two leaves
 
Bet: a roof - roofs, a chief - chiefs
 
 
Lietvārdiem, kas beidzas ar -o, daudzskaitlī pievieno -es:
 
potato.svg
potatoes.svg
a potato
three potatoes
tomato.svg
tomatoes.svg
a tomato
two tomatoes

Bet: a photo - photos, a piano - pianos, a radio - radios, a video - videos, a disco - discos
 
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=THDt2805hIA
Buks K., Rusmane E. Īsa rokasgrāmata angļu valodas gramatikā, 1996, Rīga, Zvaigzne ABC, 6.-8.lpp