Study about pronunciation of plurals!
(Mācies par daudzskaitļa galotņu izrunu!)
  
Daudzskaitļa galotnes -s un -es izrunā kā [s], [z] vai [iz].
 
[s] - ja vārds vienskaitlī izrunā beidzas ar nebalsīgu līdzskani [f], [k], [p], [t], [θ].
 
Lietvārda daudzskaitlis
Izruna
Tulkojums
roofs
[ru:fs]
jumti
cakes
[keiks]
kūkas
cats
[kæts]
kaķi
months
[mʌnθs]
mēneši
lamps
[læmps]
lampas
  
 
[z] - ja vārds vienskaitlī izrunā beidzas ar patskani vai balsīgu līdzskani [b], [d], [g], [l], [m], [r], [v], [n].
 
Lietvārda daudzskaitlis
Izruna
Tulkojums
trees
[tri:z]
koki
cars
[ka:rz]
mašīnas
bags
[bægz]
somas
balls
[bɔlz]
bumbas
rooms
[ru:mz]
istabas
 
[iz] - ja vārds vienskaitlī izrunā beidzas ar [s], [z], [ʃ], [tʃ], [dʒ].
 
Lietvārda daudzskaitlis
Izruna
Tulkojums
buses
[bʌsiz]
autobusi
brushes
[brʌʃiz]
otas
matches
[mæiz]
sērkociņi
sledges
[slɛiz]
ragavas
houses
[hausiz]
mājas
vases
[veiziz]
vāzes