Study about pronunciation of plurals!
(Mācies par daudzskaitļa galotņu izrunu!)
  
Daudzskaitļa galotnes -s un -es izrunā kā [s], [z] vai [iz].
 
[s] - ja vārds vienskaitlī izrunā beidzas ar nebalsīgu līdzskani [f], [k], [p], [t], [θ].
 
Lietvārda daudzskaitlis
Izruna
Tulkojums
roofs
[ru:fs]
jumti
cakes
[keiks]
kūkas
cats
[kæts]
kaķi
months
[mʌnθs]
mēneši
lamps
[læmps]
lampas
  
 
[z] - ja vārds vienskaitlī izrunā beidzas ar patskani vai balsīgu līdzskani [b], [d], [g], [l], [m], [r], [v], [n].
 
Lietvārda daudzskaitlis
Izruna
Tulkojums
trees
[tri:z]
koki
cars
[ka:rz]
mašīnas
bags
[bægz]
somas
balls
[bɔlz]
bumbas
rooms
[ru:mz]
istabas
 
[iz] - ja vārds vienskaitlī izrunā beidzas ar [s], [z], [ʃ], [tʃ], [dʒ].
 
Lietvārda daudzskaitlis
Izruna
Tulkojums
buses
[bʌsiz]
autobusi
brushes
[brʌʃiz]
otas
matches
[mæiz]
sērkociņi
sledges
[slɛiz]
ragavas
houses
[hausiz]
mājas
vases
[veiziz]
vāzes
 
Atsauce:
Pikver A. Grammar is easy!, 2015, Rīga, Apgāds Zvaigzne ABC, 18., 19.lpp.
Dimpere I. Angļu valoda tabulās un shēmās. Rīga, Apgāds Zvaigzne ABC, 20., 21.lpp
Buks K., Rusmane E. Īsa rokasgrāmata angļu valodas gramatikā, 1996,  Rīga, Apgāds Zvaigzne ABC, 6., 7.lpp