Read and learn about imperative.
(Lasi un mācies par pavēles izteiksmi!)
 
Watch the video
 
Pavēles izteiksmi lieto, lai izteiktu pavēli vai lūgumu - parasti otrai personai.
Piemērs:
Put on your coat.Uzvelc mēteli!
Put on your coats, children.Uzvelciet mēteļus, bērni!
Be careful.Esi uzmanīgs! Esiet uzmanīgi!
Pavēli nolieguma formā izsaka ar Do not (Don't) palīdzību.
Piemērs:
Go.Ej! Ejiet!
Stop here.Apstājies (Apstājieties) šeit!
 
Don't go.Neej! Neejiet!
Don't stop here.Neapstājies (Neapstājieties) šeit!
Lūgumu veido pavēles izteiksmei pievienojot vārdu please - lūdzu.
Piemērs:
Open the books.Atveriet grāmatas!
Open the books, please.Lūdzu atveriet grāmatas!
Don't run.Neskrien!Don't run, please. – Lūdzu neskrien!
Svarīgi!
Darbības vārds pavēles izteiksmē ir pamata formā (bez "to).
Svarīgi!
Angļu valodā aiz pavēles izteiksmes lieto punktu, nevis izsaukuma zīmi.
 
Atsauce:
K.Buks, E.Rusmane Īsa rokasgrāmata angļu valodas gramatikā. Rīga, 1990, "Zvaigzne", 97., 98.lpp