Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

11p.
1. Īsās atbildes, ko pašreiz dara - Short Answers Present Progressive 1p.
2. Pareizi un nepareizi teikumi ilgstošajā tagadnē - True or False sentences 1p.
3. Pilnie teikumi un saīsinājumi - Long and Short forms 2p.
4. Īsās un pilnās atbildes - Answers 3p.
5. Ilgstošās tagadnes trūkstošās formas - Writing missing sentences 2p.
6. Jautājumu veidošana - Questions 2p.