Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

7,5p.
1. Mana seja, attēli, izvēles uzd. – My Face 1,5p.
2. Sejas daļas, tulkojums, izvēles uzd. – Parts of the face 1,5p.
3. Sejas daļas, tulkojums, izvēles uzd. – Parts of the face 1,5p.
4. Sejas daļas, attēls, izvēles uzd. – Face terms 1,5p.
5. Vārdu pareizrakstība, izvēles uzdevums – Spelling of the Words 1,5p.