Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

16p.
1. Jaukti burti, Augļi – Spelling, Fruit 3p.
2. Paslēptie vārdi, Augļi – Spelling and vocabulary. Game «The snake» 3p.
3. Burtu juceklis, Augļi – Wordsearch, Fruit 4p.
4. Izruna, Augļi – Pronunciation, Fruit 3p.
5. Vārdu pareizrakstība, Augļi – Spelling, Fruit 3p.