Grūtības pakāpe:
00:07:00

Visi uzdevumi:

14p.
1. Artikuli "a", "an" un "the" - Articles 2p.
2. Noteiktais un "zero" artikuls - Definite and Zero Article 2p.
3. Nenoteiktais artikuls teikumos, aizpildīšanas uzdevums - Indefinite article in sentences 2p.
4. Noteiktā, nenoteiktā artikula lietojums teikumos - Use of Articles 2p.
5. Artikulu lietojums - The use of Articles 3p.
6. Artikuli tekstā - Articles in the text 3p.