Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

18p.
1. Nenoteiktais artikuls aiz burtiem, izvēles uzdevums - Indefinite Article before letters 2p.
2. Nenoteiktais artikuls pirms lietvārdiem, izvēles uzdevums - Undefinite Article before Nouns 2p.
3. Nenoteiktais artikuls pirms īpašības vārdiem - Indefinite Article before Adjectives 2p.
4. Nenoteiktais artikuls un lietvārds, aizpildīšanas uzdevums - Indefinite Article and noun 3p.
5. Nenoteiktais artikuls un lietvārds, izvēles uzdevums - Indefinite Article and Noun 3p.
6. Nenoteiktā artikula lietojums teikumā - Use of Indefinite Article 3p.
7. Izsauksmes teikumi ar "What" - Sentences with "What" 3p.