Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Relative clauses. Clauses with who/that/which Grammar information related to the topic 'Relative clauses'.
2. Relative clauses. Clauses with and without who/that/which. Part 2 Grammar information related to the topic 'Relative clauses with which/that/who'.
3. Relative clause with whose/whom/where Grammar information regarding to relative clause with whose, whom, where.
4. Extra information clauses Grammar related to the topic 'Extra information clauses'.
5. Relative clauses. Extra information Grammar practice related to the topic 'Relative clauses. Extra information'.
6. -ed and -ing clauses Grammar rules related to the topic 'ed and -ing clauses'.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Grammar. Use of relative clauses 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Practice in grammar related to the topic 'Relative clauses'.
2. Grammar. Who or which 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Practice in grammar related to the topic 'Relative clauses with who/which'.
3. Grammar. Whose or who's 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Practice in grammar regarding to whose and who's and relative clauses with these words.
4. Grammar -ing clause 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Practice in grammar related to the -ing clause.
5. Grammar. How to make 2 senteces using relative clauses 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Practice in grammar related to the topic 'Relative clauses with extra information'.
6. Grammar. How to use who/whom/whose/where? 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Practice in grammar related to who/whom/whose/where.
7. Grammar. When, where, who, why 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Practice in grammar related to the topic "Relative clauses'.
8. Grammar. Types of relative clauses 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Grammar practice related to the topic 'Relative clauses'.
9. Listening. Encroachment 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Practice in listening regarding to relative clauses.
10. Listening. Tai Chi 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Practice in listening and understanding different structures in sentences (clauses).
11. Listening. Vision Quest 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Practice in listening related to the topic 'Relative clauses'.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Training test. Relative clauses 00:15:00 vidēja 9 p. Practice only in grammar related to the topic 'Clauses'.
2. Training test. Different types of relative clauses 00:20:00 vidēja 15 p. Practice in grammar and listening regarding to relative clauses.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Homework. Listening with relative clauses 00:20:00 vidēja 10,5 p. Practice in listening, grammar and understanding relative clauses.
2. Homework. All about relative clauses 00:25:00 vidēja 17,5 p. Practice in writing and listening regarding to relative clauses and important words.
3. Progress test. Who/which/that/whose/where and other words 00:30:00 augsta 21 p. Practice in grammar, listening and writing related to the topic 'Relative clauses'.
4. Progress test. What do you know about relative clauses? 00:35:00 augsta 23,5 p. Practice in writing and listening related to the topic 'Relative clauses'.