Teorija

Uzdevumi

1. Countable and uncountable nouns I

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Plural forms of nouns

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Countable and uncountable nouns II

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Parts of speech ending with -ing

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Proper nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Verbs with nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Collective nouns

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
8. Listening. Uncountable nouns

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
9. Listening. Types of nouns

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. Training test. Nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Training test. Verbs and nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

7,5

Materiāli skolotājiem