Teorija

Uzdevumi

1. Conditional 1. Choose the right variant

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Conditional 2. Choose the right variant

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Conditional 3. Choose the right variant

Grūtības pakāpe: zema

1
4. All types of Conditionals. Choose the right order

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Reading. If I were a president

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Reading. If I were a bird

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Listening. If you want to love

Grūtības pakāpe: augsta

7
8. Grammar practice

Grūtības pakāpe: augsta

8

Testi

1. Тraining test. Conditionals

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem