Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

29p.
1. Irregular adjectives 3p.
2. Qualitative and Classifying adjectives 3p.
3. Order of adjectives 5p.
4. Adjective + Preposition 5p.
5. Participial Adjectives 5p.
6. Vocabulary. Antonyms. 3p.
7. Vocabulary - Adjectives 5p.