Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. Be teikumos, izvēles uzdevums 2p.
2. Pilna forma un saīsinājumi, aizpildīšanas uzdevums - Short or full form 2p.
3. Nolieguma teikumi, pilnā forma un saīsinājumi, aizpild. uzdevums - Short or long form, negative 2p.
4. Pilnā forma un saīsinājumi teikumos, aizpildīšana - Long or short form in the sentences 2p.
5. "To be" teikumos, aizpildīšana - Verb "to be" in the sentences 2p.
6. "To be" apgalvojuma un nolieguma teikumos - "To be" in the affirmative and negative sentences 3p.