Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Alfabēts - Alphabet 3rd grade. Have to learn how to say alphabet.
2. Burti A-E - Letters A-E 3rd grade. Letters from A to E and appropriate words.
3. Burti F-J - Letters F-J 3rd grade. Letters from F to J and appropriate words.
4. Burti K-O - Letters K-O 3rd grade. Letters from K to O and appropriate words.
5. Burti P-T - Letters P-T 3rd grade. Letters from P to T and appropriate words.
6. Burti U-Z - Letters U-Z 3rd grade. Letters from U to Z and appropriate words.
7. Burti un skaņas A-I - Letters and sounds A-I 3rd grade. Alphabet letters with their pronounced sounds.
8. Burti un skaņas J-R - Letters and sounds J-R 3rd grade. Alphabet letters with their pronounced sounds.
9. Burti un skaņas S-Z - Letters and sounds S-Z 3rd grade. Alphabet letters with their pronounced sounds.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Burtu secība alfabētā – Alphabetical order of the letters 1. izziņas līmenis zema 4 p. 3rd grade. Answering the questions about the order of letters in the Alphabet.( Multiple-choice)
2. Burtu vieta alfabētā - The letters in the Alphabet 1. izziņas līmenis zema 4 p. 3rd grade. Answering the questions about the order of letters in the Alphabet.(writing task)
3. Trūkstošie burti alfabētā - Missing letters in the Alphabet 1. izziņas līmenis zema 4 p. 3rd grade Missing letter in the Alphabet. (writing task)
4. Alfabēta vārdi A-G - Alphabetical words A-G 1. izziņas līmenis zema 2 p. 3rd grade. Alphabetical words with pictures. (multiple-choice task)
5. Alfabēta vārdi H-N - Alphabetical words H-N 1. izziņas līmenis zema 2 p. 3rd grade. Alphabetical words with pictures. (multiple-choice task)
6. Alfabēta vārdi O-T - Alphabetical words O-T 1. izziņas līmenis zema 2 p. 3rd grade. Alphabetical words with pictures. (multiple-choice task)
7. Alfabēta vārdi U-Z - Alphabetical words U-Z 1. izziņas līmenis zema 2 p. 3rd grade. Alphabetical words with pictures. (multiple-choice task)
8. Alfabēts, vārdi I - Alphabetical words 2. izziņas līmenis vidēja 12 p. 3rd grade. Hidden words in the row of letters. (writing task)
9. Alfabēts, vārdi II - Alphabetical words 2. izziņas līmenis vidēja 12 p. 3rd grade. Hidden words in the row of letters. (writing task)
10. Burti A-G ar attēliem, izvēle - Letters A-G with Pictures 2. izziņas līmenis zema 4 p. 3rd grade. Matching the letter with correct picture. (multiple-coice task)
11. Burti H-N ar attēliem, izvēle – Letters H-N with Pictures 2. izziņas līmenis zema 4 p. 3rd grade. Matching the letter with correct picture. (multiple-coice task)
12. Burti O-T ar attēliem, izvēle – Letters O-T with Pictures 2. izziņas līmenis zema 3 p. 3rd grade. Matching the letter with correct picture. (multiple-coice task)
13. Burti U-Z ar attēliem – Letters U-Z with Pictures 2. izziņas līmenis zema 3 p. 3rd grade. Matching the letter with correct picture. (multiple-coice task)
14. Alfabēts ar attēliem, burti A-G – Alphabetical Words, Pictures A-G 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 3rd grade. Writing the words under the pictures. (writing task)
15. Alfabēts ar attēliem, burti H-N – Alphabetical Words, Pictures H-N 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 3rd grade. Writing the words under the pictures. (writing task)
16. Alfabēts ar attēliem, burti O-T – Alphabetical Words, Pictures O-T 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 3rd grade. Writing the words under the pictures. (writing task)
17. Alfabēts ar attēliem, burti U-Z – Alphabetical Words, Pictures 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 3rd grade. Writing the words under the pictures. (writing task)
18. Alfabēts, burtu secība – Alphabet, the Order of the Letters 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. 3rd grade. The order of the letters in the Alphabet. (writing task)
19. Burti alfabētiskā secībā - Letters in the Alphabetical Order 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 3rd grade Letters in alphabetical order. (writing task)
20. Burti alfabētiskā secībā - Letters in the Alphabetical Order, Drag & Drop 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Putting letters in alphabetical order.
21. Klausīšanās, burti A-N – Listening, Letters A-N 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 3rd grade. Listening and choosing the correct letter. (multiple-choice task)
22. Klausīšanās, burti O-Z – Listening, Letters O-Z 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 3rd grade. Listening and choosing the correct letter. (multiple-choice task)
23. Burtu diktāts, burti A-N - Dictation, letters A-N 2. izziņas līmenis augsta 4 p. 3rd grade. Listening to the letter and writing it. (writing task)
24. Diktāts, burti O-Z - Dictation, letters O-Z 2. izziņas līmenis augsta 4 p. 3rd grade. Listening to the letter and writing it. (writing task)
25. Burts un tā izruna – Letter and Its Pronunciation 3. izziņas līmenis augsta 4 p. 3rd grade. Letters and their pronunciations (izvēle, lejupkrītošā testa atbilde)
26. Burti (A, E, I, B, D, F, M) ar attēliem - Letters with Pictures 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. 3rd grade. Matching the pictures with letters (Savienošanas uzdevums)
27. Burti (K, C, G, J, L, H, N) ar attēliem - Letters with Pictures 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. 3rd grade Matching the pictures with letters (Savienošanas uzdevums)
28. Burti (U, V, W, Y, Q, O) ar attēliem - Letters with Pictures 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. 3rd grade Matching the pictures with letters (Savienošanas uzdevums)
29. Burti (P, R, S, T, X, Z) ar attēliem - Letters with Pictures 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. 3rd grade Matching the pictures with letters (Savienošanas uzdevums)
30. Burti ar attēliem (A-N) - Letters with Pictures, Drag & Drop 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Matching the pictures with letters.
31. Burti ar attēliem (O-Z) - Letters with Pictures, Drag & Drop 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Matching the pictures with letters.
32. Attēli alfabētiskajā secībā I – Pictures in the Alphabetical Order 2. izziņas līmenis zema 4 p. 3rd grade. Putting the pictures in the alphabetical order.
33. Attēli alfabētiskajā secībā II – Pictures in the Alphabetical Order 2. izziņas līmenis zema 4 p. 3rd grade. Putting the pictures in the alphabetical order.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Burtu izrunas un burti - Letters and their Pronunciation Citi augsta 4 p. 3rd grade. Letters and their pronunciations (Izvēles uzdevums, lejupkrītošā testa atbilde)
2. Līdzīgi izrunātie burti - Letters with Similar Pronunciation Citi augsta 4 p. 3rd grade Letters and their pronunciations (Atrast rindā lieko burtu pēc izrunas, teksta atbilde)
3. Skaņa, alfabēta attēli - Sounds, Alphabetical Pictures Citi augsta 4 p. 3rd grade Matching the sound with picture. (Izvēles uzdevums)
4. Skaņa - Sound Citi augsta 4 p. 3rd grade. Choosing the first sound for given picture. (Izvēles uzdevums)
5. Dziesma: burti un attēli I – Song: Letters and Pictures Citi vidēja 4 p. 3rd grade. Listening to the song and then matching the letters with pictures.
6. Dziesma: burti un attēli II – Song: Letters and Pictures Citi vidēja 4 p. 3rd grade Listening to the song and then matching the letters with pictures.
7. Dziesma: burti un attēli III - Song: Letters and Pictures Citi vidēja 5 p. 3rd grade Listening to the song and then matching the letters with pictures.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Alfabēts: burtu kārtība alfabētā un vārdi – Alphabet: Letters in the Alphabetical Order and Pictures 10:00:00 vidēja 28 p. Testā apkopoti uzdevum par burtu kārtību alfabētā un to izrunu.
2. Alfabēta vārdi - burti A-N – Alphabetical Pictures (A-N) 00:20:00 vidēja 28 p. Testā apkopoti uzdevumi, lai pārbaudītu skolēnu zināšanas par alfabēta vārdiem, kas sākas ar burtiem A-N.
3. Alfabēta vārdi, burti O-Z – Alphabetical Pictures (O-Z) 00:20:00 vidēja 26 p. Testā apkopoti uzdevumi, lai pārbaudītu skolēnu zināšanas par alfabēta vārdiem, kas sākas ar burtiem O-Z.
4. Alfabēta vārdi, to rakstība – Alphabetical Words, Spelling 00:20:00 vidēja 49 p. Testā apkopoti uzdevumi par alfabēta vārdiem un to rakstību.
5. Alfabēts: burtu un skaņu izrunas – Alphabet - Sounds and Pronounciation of the Letters 00:20:00 vidēja 28 p. Testā apkopoti uzdevumi, lai pārbaudītu skolēnu zināšanas par alfabētu burtu izrunu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mans alfabēts – My Alphabet 00:40:00 vidēja 64 p. Pārbaudes darbs par alfabētu, alfabēta vārdiem, burtu izrinu un skaņu – izvēles, savienošanas un aizvietošanas uzdevumi, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.