Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

23p.
1. Pārrakstīšana, istabas, mēbeles - Copying, rooms, furniture 4p.
2. Lasīšana, mēbeles - Reading, furniture 3p.
3. Attēls ar vārdu, Ķermeņa daļas – Word under the picture, Parts of the Body 4p.
4. Jauktie burti ar attēlu, Mana māja – Mixing Letters with Picture, House 4p.
5. Klausīšanās un rakstīšana, Mana māja – Listening and writing, My House 4p.
6. Dziesma, rakstīšana, mēbeles - Song, Writing, Furniture 4p.