Teorija

Read and learn some new words.
(Lasi un iemācies dažus jaunos vārdiņus!)
between.png
between  — [bɪˈtwiːn] — starp
Piemērs:
The apple is between  the books. — Ābols atrodas starp grāmatām.
in.png
in — [ɪn] — iekšā
Piemērs:
The worm is in the apple. — Tārps atrodas iekšā ābolā.
on.png
on — [ɒn] — uz
Piemērs:
The apple is on the book. — Ābols atrodas uz grāmatas.
under.png
under — [ˈʌn.dər] — zem
Piemērs:
What is under the book? — Kas ir zem grāmatas?
Svarīgi!
Aiz apstākļa vārdiem (prievārdiem) — IN, ON, UNDER, BETWEEN — un pirms lietvārda vienmēr ir noteiktais artikuls THE.
in the apple
on the book
under the book
betweenthe books