3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Choosing the translation – Tulkojuma izvēle 3 p.
2. Listening and choosing the translation – Klausīšanās un tulkojuma izvēle 3 p.
3. Listening and writing the translation into Latvian – Klausīšanās un latviskā tulkojuma ierakstīšana 6 p.
4. Unscrambling the word – Vārda veidošana 6 p.
5. Dictation – Diktāts 6 p.
6. Reading and choosing the subject – Lasīšana un mācību priekšmeta izvēle 2 p.
7. Making the dialogue – Dialoga veidošana 6 p.
8. Listening and dragging the subject – Klausīšanās un mācību priekšmeta ievilkšana 4 p.
9. Spelling – Izruna pa burtiem 2 p.
10. Timetable. Choosing the subject – Stundu saraksts. Mācību stundas izvēle 3 p.
11. Listening and choosing the translation into Latvian – Klausīšanās un tulkojuma izvēle 3 p.
12. Listening and writing the translation into Latvian – Klausīšanās un tulkojuma rakstīšana 3 p.
13. Choosing the translation in English. Phrases – Tulkojuma izvēle. Frāzes 3 p.
14. Listening and choosing the translation. Phrases – Klausīšanās un tulkojuma izvēle. Frāzes 2 p.
15. Writing the translation into English – Tulkojuma rakstīšana angļu valodā 6 p.
16. Choosing the pronunciation – Izrunas izvēle 3 p.
17. Unscrambling the word – Vārda veidošana 6 p.
18. Listening and choosing the answer – Klausīšanās un atbildes izvēle 4 p.
19. Making the dialogue – Dialoga veidošana 6 p.
20. Reading the dialogue and choosing the answer. True or false – Dialoga lasīšana un atbildes izvēle 6 p.