Grūtības pakāpe:
01:00:00
1. Choosing the translation – Tulkojuma izvēle 3p.
2. Listening and choosing the translation – Klausīšanās un tulkojuma izvēle 3p.
3. Listening and writing the translation into Latvian – Klausīšanās un latviskā tulkojuma ierakstīšana 6p.
4. Unscrambling the word – Vārda veidošana 6p.
5. Dictation – Diktāts 6p.
6. Reading and choosing the subject – Lasīšana un mācību priekšmeta izvēle 2p.
7. Making the dialogue – Dialoga veidošana 6p.
8. Listening and dragging the subject – Klausīšanās un mācību priekšmeta ievilkšana 4p.
9. Spelling – Izruna pa burtiem 2p.
10. Timetable. Choosing the subject – Stundu saraksts. Mācību stundas izvēle 3p.
11. Listening and choosing the translation into Latvian – Klausīšanās un tulkojuma izvēle 3p.
12. Listening and writing the translation into Latvian – Klausīšanās un tulkojuma rakstīšana 3p.
13. Choosing the translation in English. Phrases – Tulkojuma izvēle. Frāzes 3p.
14. Listening and choosing the translation. Phrases – Klausīšanās un tulkojuma izvēle. Frāzes 2p.
15. Writing the translation into English – Tulkojuma rakstīšana angļu valodā 6p.
16. Choosing the pronunciation – Izrunas izvēle 3p.
17. Unscrambling the word – Vārda veidošana 6p.
18. Listening and choosing the answer – Klausīšanās un atbildes izvēle 4p.
19. Making the dialogue – Dialoga veidošana 6p.
20. Reading the dialogue and choosing the answer. True or false – Dialoga lasīšana un atbildes izvēle 6p.