Testi

1. Pirmā semestra noslēguma tests

Grūtības pakāpe: vidēja

59
2. Otrā semestra noslēguma tests

Grūtības pakāpe: vidēja

93

Materiāli skolotājiem