Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 63 p. Pirmā semestra skolēna gatavošanās noslēguma tests, kurā iekļauti uzdevumi no tēmām: Es pats, apakštēmas – Es pats un mana ģimene. Skaitļa vārdi 1 - 10; Manas lietas. Patika un nepatika Es skolā, apakštēmas – Es skolā ar draugiem; Mans alfabēts
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:30:00 vidēja 89 p. Tēmas: Es mājās – mēbeles un istabas, rotaļlietas, mīļdzīvnieki un citi dzīvnieki, Es ārpus mājas – lietas, darbības, un drošība rotaļlaukumā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma darbs 00:40:00 vidēja 63 p. Kā pastāstīt par sevi un saviem tuvajiem, par to, kas man patīk vai nepatīk, nosaucot lietas no sev tuvās apkārtnes – mājas un skolas. Daudzskaitļa veidošana, patikas un nepatikas izteikšana. Kā sasveicināties. Kas līdzīgs un kas atšķirīgs angļu un latviešu alfabētos. Vārdu krājums: ģimenes locekļi, cilvēka ārējo izskatu raksturojoši apstākļa vārdi, skaitļi 1-10, manas lietas, mani mīļdzīvnieki, mana maja, mans apģēŗbs, ēdiens, skolas lietas, mana klase, krāsas, sasveicināšanās, alfabēts, alfabēta vardi. Klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:35:00 vidēja 86,5 p. Vārdu krājums no tēmām: Es mājās – mēbeles un istabas, rotaļlietas, mīļdzīvnieki un citi dzīvnieki, Es ārpus mājas – lietas, darbības, un drošība rotaļlaukumā.