Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For teachers – Skolotājiem Description of teaching materials.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Museums and People Vocabulary related to museums: art museum, art gallery, history museum, medicine museum, open-air museum, science museum, science centre, artist, designer, guide, painter, sculptor, security guard, visitor. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
2. At the Museum Vocabulary related to museums: artwork, audio guide, booklet, collection, entrance, exit, exhibition, information board, painting, poster, sculpture, statue, ticket. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
3. Descriptive words Vocabulary related to museums: abstract, ancient, historic, portrait, landscape, metal, modern, scenery, still life, stone, wood. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
4. Modal verbs Can't, Could, May, Might – Can't, Could, May, Might lietojums Usage of Can't, May, Might, Could. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
5. Useful things – Noderīgo lietu stūrītis Additional websites where to learn and practice the vocabulary and grammar.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Listening and choosing - Klausīšanās un izvēle 1. izziņas līmenis zema 3 p. Listening and choosing. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
2. Listening and choosing - Klausīšanās un izvēle 1. izziņas līmenis zema 3 p. Listening and choosing. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
3. Writing the translation into English – Tulkojuma rakstīšana angļu valodā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing the correct translation. Izsecina vārda nozīmi. (VS.6.3.1.4.) Pieraksta vārdus un frāzes, ko saprot, izsaka minējumus par to, ko nesaprot.(=VS.6.3.1.6.)
4. Listening and choosing the translation – Klausīšanās un tulkošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listening and choosing the correct translation. Klausās un izvēlas no piedāvātajām teksta atbildēm atbilstošo. Klausās un saskaņo tos ar apgalvojumiem/jautājumiem.
5. Unscrambling the word – Vārda veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Unscrambling the word from the given letters. Izsecina vārda nozīmi. (VS.6.3.1.4.) Pieraksta vārdus un frāzes, ko saprot, izsaka minējumus par to, ko nesaprot.(=VS.6.3.1.6.)
6. Dictation – Diktāts 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Listening and write the word you hear. Klausās un raksta atbilstošo vārdu, frāzi.
7. Listening and choosing the answer – Klausīšanās un atbildes izvēle 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Listening and choosing the answer. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
8. Listening, comparing and choosing the statement – Salīdzināšana un apgalvojuma izvēle 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listening and choosing the appropriate statement about the picture and the sentence. Klausās un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Saskata sakarības vienkāršos teikumos un aprakstos, attēlos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, pareizo atbildi).(=VS.6.1.1.3.)
9. Choosing the answer about the chart – Atbildes izvēle par tabulu 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Choosing the correct answer based on the table. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.) Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
10. Making the dialogue – Dialoga veidošana 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Putting up the dialogue in the correct order. Veido dialogus un īsus tekstus. (VS.6.2.1.1.) Sakārto dialoga tekstu notikumu secībā, pamatojoties uz informāciju par darbības vietu un laiku. (VS.6.2.1.6.)
11. Choosing the modal verb "Should, shouldn't" – Modālā darbības vārda izvēle 2. izziņas līmenis zema 3 p. Choosing the correct answer based on the grammatical context. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos un aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, atzīmējot, vai apgalvojumi ir patiesi vai nepatiesi).(=VS.6.1.1.3.)
12. Choosing "Must, Mustn't" – Must vai Mustn't izvēle 2. izziņas līmenis zema 3 p. Reading the sentence and choosing the word based on the context of the sentence. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni.(=VS.6.1.1.3.) Lasa teikumus un atjauno tos, izvēloties vārdu, balstoties uz kontekstu.
13. Writing in the modal verb "Must, Mustn't, Can, Can't" – Modālā darbības vārda ierakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Usage and writing of the modal verb. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.) Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
14. Choosing the modal verbs "Can, Could, May" – Modālā darbības vārda izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Choosing the modal verbs. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
15. Choosing the modal verb "May, Might, Can, Could, Should, Must" – Modālā darbības vārda izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Reading the sentence and choosing the modal verb based on the context of the sentence. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni.(=VS.6.1.1.3.) Lasa teikumus un atjauno tos, izvēloties vārdu, balstoties uz kontekstu.
16. Choosing the modal verb "Must, Have to" – Modālā darbības vārda izvēle 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Choosing the modal verbs. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Listening and choosing the sentence – Klausīšanās un teikuma izvēle Citi augsta 4 p. Listening and choosing the sentence which is true. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
2. Writing the answer about the table – Atbildes rakstīšana par tabulu Citi augsta 6 p. Choosing the correct answer based on the table. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.) Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
3. Answering the questions about modal verbs – Atbilžu sniegšana par modālajiem darbības vārdiem Citi augsta 3 p. Answering the question about the modal verbs. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
4. Choosing the correct or wrong answer. Modal verbs – Pareiza/nepareiza atbilde Citi augsta 3 p. Choosing the correct answer based on the grammatical context. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos un aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, atzīmējot, vai apgalvojumi ir patiesi vai nepatiesi).(=VS.6.1.1.3.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. At the Museums 00:20:00 vidēja 23 p. Vārdu krājums par tēmu "Muzejos"; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi, tiek pārbaudītas skolēna vārdu pareizrakstības, valodas lietojuma, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.
2. Modal verbs 00:20:00 vidēja 15 p. Tiek pārbaudītas skolēna zināšanas par sekojošu gramatisku tēmu: modālie darbības vārdi "must, have to, should, can, could, may, might" dažādās formās. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. At the Museums and Modal verbs 00:40:00 augsta 35 p. Tiek pārbaudītas skolēna lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes par tēmu "Muzejos" un "Modālie darbības vārdi" dažādās formās. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.