Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For teachers – Skolotājiem Description of teaching materials.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. School subjects Vocabulary of school subjects: French, German, Russian, biology, chemistry, engineering science, geography, history, mathematics, maths, math, religious education, RE, social science, social studies. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
2. School words and phrases Vocabulary of school words and phrases. Visbiežāk lietotās frāzes kafejnīcā. Redzot un dzirdot vārdu, ir vieglāk to atpazīt un lietot savā runā un tekstos. (V.Li.3.2.) Izmanto ilustrācijas/virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
3. Useful things – Noderīgo lietu stūrītis Additional websites where to learn and practice the vocabulary and grammar.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Choosing the translation – Tulkojuma izvēle 1. izziņas līmenis zema 3 p. Reading the phrase in Latvian and choosing the correct translation. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Atpazīst un lieto pieklājības frāzes ikdienas saziņas situācijās (piemēram, apsveicot svētkos). (=VS.6.1.1.9.)
2. Listening and choosing the translation – Klausīšanās un tulkojuma izvēle 1. izziņas līmenis zema 3 p. Listening to the word and choosing Latvian translation. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
3. Listening and writing the translation into Latvian – Klausīšanās un latviskā tulkojuma ierakstīšana 1. izziņas līmenis zema 6 p. Listening to the word and choosing Latvian translation. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
4. Writing the translation into English – Tulkojuma rakstīšana angļu valodā 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Writing the correct translation. Izsecina vārda nozīmi. (VS.6.3.1.4.) Pieraksta vārdus un frāzes, ko saprot, izsaka minējumus par to, ko nesaprot.(=VS.6.3.1.6.)
5. Choosing the pronunciation – Izrunas izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Choosing the correct pronunciation for the given word. Klausās izrunu un izvēlas no piedāvātajiem teksta variantiem atbilstošo. Klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus (piemēram, savieno vārda izrunu ar rakstīto vārdu).
6. Unscrambling the word – Vārda veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Putting letters of the word into the correct order. Izsecina vārda nozīmi. (VS.6.3.1.4.) Pieraksta vārdus un frāzes, ko saprot, izsaka minējumus par to, ko nesaprot.(=VS.6.3.1.6.)
7. Word spelling. Correcting mistakes – Kļūdu labojums. Vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Choosing the word with the wrong spelling and rewriting it correctly. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.)
8. Dictation – Diktāts 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Listening to the word and writing it. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
9. Reading and choosing the subject – Lasīšana un mācību priekšmeta izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listening and choosing the correct answer based on the context. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos un aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, pareizo atbildi).(=VS.6.1.1.3.)
10. Reading: choosing true or false – Lasīšana: patiess vai nepatiess apgalvojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Read the text and choose if the statement is true or false. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos un aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, atzīmējot, vai apgalvojumi ir patiesi vai nepatiesi).(=VS.6.1.1.3.)
11. Timetable. Choosing the subject – Stundu saraksts. Mācību stundas izvēle 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Choosing the correct subject based on the table. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.) Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
12. Making the dialogue – Dialoga veidošana 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Putting up the dialogue in the correct order. Veido dialogus un īsus tekstus. (VS.6.2.1.1.) Sakārto dialoga tekstu notikumu secībā, pamatojoties uz informāciju par darbības vietu un laiku. (VS.6.2.1.6.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spelling – Izruna pa burtiem Citi vidēja 2 p. Listening to the spelling and choosing the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; pazīst izrunātos burtus.
2. Writing in the word about the text – Vārda ierakstīšana Citi augsta 6 p. Writing in the correct word based on the information in the text. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos un aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, atzīmējot, vai apgalvojumi ir patiesi vai nepatiesi).(=VS.6.1.1.3.)
3. Listening and dragging the subject – Klausīšanās un mācību priekšmeta ievilkšana Citi augsta 4 p. Listening and dragging the correct subject. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
4. Timetable. Correct or wrong statement – Stundu saraksts. Pareizs vai nepareizs apgalvojums Citi augsta 6 p. Choosing the correct statement based on the table. . Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.) Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. School and School Subjects I 00:25:00 vidēja 18 p. Vārdu krājums: mācību priekšmeti, termini; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi, tiek pārbaudītas skolēna vārdu pareizrakstības, valodas lietojuma, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.
2. School and School Subjects II 00:25:00 vidēja 16 p. Vārdu krājums: mācību priekšmeti, termini; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi, tiek pārbaudītas skolēna vārdu pareizrakstības, valodas lietojuma, klausīšanās, rakstīšanas un lasīšanas prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. School and School Subjects III 00:45:00 augsta 27 p. Vārdu krājums: mācību priekšmeti, termini; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi, tiek pārbaudītas skolēna vārdu pareizrakstības, valodas lietojuma, klausīšanās un rakstīšanas un lasīšanas prasmes.
2. School and School Subjects IV 00:45:00 vidēja 29 p. Vārdu krājums: mācību priekšmeti, termini; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi, tiek pārbaudītas skolēna vārdu pareizrakstības, valodas lietojuma, klausīšanās un rakstīšanas un lasīšanas prasmes.