Iemācies teikumus un jautājumus par skolu!
  
Shutterstock_1146860858_concept of school_skolas koncepts.jpg
How many lessons do you have? — Cik daudz stundu tev ir?
 
Let's look at the timetable. — Paskatāmies stundu sarakstā!
 
I have five lessons. — Man ir piecas stundas.
 
What's your favourite subject? — Kāds ir tavs mīļākais mācību priekšmets?
 
My favourite subject is… — Mans mīļākais mācību priekšmets ir…
 
What do you do in the lessons? — Ko tu dari stundās?
 
Can I ask a question? — Drīkst pajautāt?