3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Nenoteiktais artikuls A/AN un noteiktais artikuls THE
A vai AN 1
 
A vai AN 2
 
A vai AN 3
 
A vai AN teikumos 1
 
A vai AN teikumos 2
 
Jāieraksta A vai AN
 
Video un vingrinājumu saraksts ar A/AN
  
Daudzskaitļa veidošana
Galotnes -s vai -es 1
Galotnes -s vai -es 2
 
Galotnes aiz Y
  
Papildu uzdevumi ar There is ../There are..
Apgalvojuma teikumi 1
 
Apgalvojuma teikumi 2
 
Apgalvojuma teikumi 3
 
Apgalvojuma teikumi 4
 
Noliegums
 
Jaukti teikumi
 
Jautājumi
 
Video un vingrinājumu saraksts ar There is/are