Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekosistēmās dzīvojošie dzīvnieki 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skaidro organismu pielāgotību dzīvesveidam un videi.(D.6.7.4.1.)
2. Ekosistēmu veidojošie organismi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns vizuāli atpazīst ekosistēmu un tai raksturīgos organismus. (D.6.7.4.1.)
3. Topogrāfiskās kartes atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolnieks gūst zināšanas kā atpazīt topografisko karti. (D.6.11.7.1.; D.6.12.3.4.)
4. Ekosistēmu shematisks attēlojums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot uzzīmēt vienkāršu ekosistēmas shēmu.
5. Cilvēka ietekme uz ekosistēmām 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina piemērus, kā cilvēks ietekmē ekosistēmas