Piedāvājam apkopojumu ar svarīgākajiem faktiem, kas jāzina, dodoties uz 9. klases un vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem 2023./2024. mācību gadā.


 

Atestāta iegūšanai obligāti jānokārto šādi eksāmeni:

 • svešvaloda (angļu/vācu/franču),
 • latviešu valoda,
 • matemātika.
   
Lai saņemtu sertifikātu, eksāmenos jāiegūst vismaz 10%.
 
Eksāmena rakstu daļas materiālus drīkst pildīt ar tumši zilu vai melnu neizdzēšamu pildspalvu.
 

Matemātikas eksāmena laikā drīkst izmantot šādus palīglīdzekļus:

 • melnas vai tumši zilas krāsas pildspalvu, lineālu, cirkuli, kura kājiņā ievietota pildspalva;
 • uzziņu materiālu par pamatskolas matemātikas saturu “Formulas (pieļaujamām burtu vērtībām)”;
 • kalkulatoru (tikai eksāmena 2. daļā).
   
Uz eksāmenu obligāti jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam.
 
Centralizēto eksāmenu sertifikāti būs pieejami elektroniskā formātā 2024. gada 1. jūlijā.
 
Atceries, ka pirms eksāmeniem ir ļoti svarīgi arī atvēlēt laiku atpūtai, kārtīgi izgulēties un veselīgi paēst!
 


Apskati 9. klases eksāmenu grafiku un sāc trenēties!

Atvērt 9. klases eksāmenu grafiku


 

Atestāta iegūšanai obligāti jānokārto šādi eksāmeni:

 • latviešu valoda - vismaz optimālajā līmenī,
 • svešvaloda (angļu/vācu/franču) - vismaz optimālajā līmenī,
 • matemātika - vismaz optimālajā līmenī.
   
Vismaz 2 eksāmeni jākārto augstākajā līmenī par padziļināto kursu saturu.
 
Lai saņemtu sertifikātu, eksāmenos jāiegūst vismaz 15% no kopvērtējuma.
 
Ja kārto vairāk par diviem obligātajiem augstākā līmeņa eksāmeniem, visos ir jāiegūst vismaz 15%.
 

Trīs eksāmeni vispārējās vidējās izglītības iegūšanai notiks tiešsaistē:

 • kultūra un māksla (17. maijā),
 • ģeogrāfija (20.-21. maijā),
 • programmēšana (19. jūnijā).
   
Eksāmena rakstu daļas materiālus drīkst pildīt ar tumši zilu vai melnu neizdzēšamu pildspalvu.
 
Ar eksāmenos atļaujamo palīglīdzekļu sarakstu iespējams iepazīties VISC mājaslapā, atverot attiecīgā eksāmena programmu.
 
Uz eksāmenu obligāti jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam.
 
Centralizēto eksāmenu sertifikāti būs pieejami elektroniskā formātā 2024. gada 11. jūlijā (17. jūlijā, ja eksāmeni kārtoti papildtermiņā).
 
Atceries, ka pirms eksāmeniem ir ļoti svarīgi arī atvēlēt laiku atpūtai, kārtīgi izgulēties un veselīgi paēst!
 


Apskati vidusskolas eksāmenu grafiku un sāc trenēties!

Atvērt vidusskolas eksāmenu grafiku

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, droši vērsies pie mācību priekšmeta skolotāja vai klases audzinātāja!


Avots: https://www.visc.gov.lv/lv 
Vairāk informācijas: Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību

publicēts: