Šogad noslēdzas projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” pēdējais satura ieviešanas posms izglītības iestādēs un tuvojoties projekta noslēgumam, vēlamies uzzināt ar izglītību saistītu cilvēku un ekspertu domas.

Kā ir mainījusies izglītība mūsdienās? Kā ieinteresēt, motivēt un aizraut mūsdienu skolēnu? Kā izskatīsies tipiska mācību stunda 2030. gadā? Vai digitālie rīki var atvieglot skolotāju ikdienu un kā tos mācību procesā izmantot jēgpilni? Kā aizņemtajā ikdienā ērti un ātri sekot līdzi bērna mācību satura apguvei? Kādi ir lielākie izaicinājumi ar ko skolotājam jāsaskaras, strādājot skolā šodien? Kas ir būtiskākais katra skolēna attīstībā un zināšanu apguvē? Kā motivēt bērnus pašvadītai mācību satura apguvei?

Šos un citus jautājumus apskatīsim rakstu sērijā "IZGLĪTĪBA MŪSDIENĀS", kuru iesāksim, sarunājoties ar Uzdevumi.lv direktoru Edgaru Škutānu. Edgars izglītības jomā darbojas jau 10 gadus un viņam pašam ir divi bērni, no kuriem vecākais šogad uzsācis mācības 3. klasē. Edgars mācījies Krāslavas ģimnāzijā un mīļākais mācību priekšmets bijis matemātika.Uzdevumi.lv ir lielākais izglītības portāls Latvijā, kas jau trīspadsmito gadu palīdz skolēniem, skolotājiem un vecākiem mācību procesā. Mācību vadības rīks ar plašu mācību materiālu bāzi – teorija, uzdevumi, testi, treniņuzdevumi diagnosticējošiem darbiem un eksāmeniem. Portāla saturu veido pieredzējusi un zinoša redakcijas komanda - pedagogi no visas Latvijas.

“Laikā, kad valstī valda neskaidrības izglītības jomā saistībā ar pedagogu algām un jaunā mācību satura izveidi, esmu priecīgs, ka ar Uzdevumi.lv palīdzību varam atvieglot gan skolotāju, gan skolēnu un viņu vecāku ikdienu. Portāls ir pieejams jebkurā laikā un vietā - vienalga, vai mācības notiek klases telpā, skolas pagalmā vai attālinātajā mācību procesā. Gadsimtā, kad tehnoloģijas attīstās gandrīz vai gaismas ātrumā, digitālie rīki spēj būt lielisks papildinājums un atbalsts arī mācību jomā,” stāsta Uzdevumi.lv direktors Edgars Škutāns. 


Saturs - pats būtiskākais atbalsts skolotājiem

“Lai sasniegtu labāko rezultātu, katram ir jādara tas, ko viņš prot vislabāk! Bērniem jādodas uz skolu atvērtiem, zinātkāriem un ieinteresētiem. Vecākiem jāatbalsta savi bērni, interesējoties par to, kā viņiem iet un kā viņi jūtās skolā, un palīdzot tur, kur vecāki ar savu pieredzi un zināšanām var palīdzēt - paskaidrojot, izstāstot, parādot, kopīgi izmēģinot. Tāpat būtiski ir tas, ka vecāki iemāca bērnam cieņu - pret draugiem, klasesbiedriem, skolotājiem, skolu un zināšanām. Tieši tad skolotāji varēs darīt savu darbu - vest bērnus pa zināšanu ceļu ar tam atbilstošām mācību metodēm un līdzekļiem, raisot bērnā aizvien jaunu interesi, aizrautību un degsmi! Lai skolotāji varētu darīt savu darbu, ir nepieciešams arī kvalitatīvs mācību saturs, kuru skolotājs jau tālāk darbā izmanto, vadoties pēc savām prasmēm, ieskatiem, kompetencēm, skolēnu vecuma un zināšanu līmeņa.”


Satura daudzveidība un kvalitāte

Arī Uzdevumi.lv, ejot līdzi laikam, jau kopš 2019. gada decembra izstrādā mācību materiālus, vadoties pēc jaunajiem Skola2030 standartiem.

“Uzdevumi.lv vienmēr centušies sekot līdzi aktualitātēm pasaulē un izglītībā, tādēļ jau kopš projekta uzsākšanas, portāla redakcija strādājusi pie satura izveides galvenajos mācību priekšmetos. Darbs pie satura turpinās! Tas ir nepārtraukts process, kas nekad nebeidzas. Tāpat kā Rīga nekad nebūs gatava! Satura redakcija no tās pirmsākumiem augusi desmitkārši,” stāsta Edgars Š.

“Ar prieku saņemam ikviena pedagoga atsauksmi vai ziņu par nepilnīgu saturu. Portāla saturu veido pieredzējusi un zinoša redakcijas komanda - praktizējoši pedagogi no visas Latvijas. Saņemot atsauksmi par publicēto saturu, redakcija to izskata tuvākajā laikā - 95% atsauksmju tiek izskatītas vai apstrādātas jau tuvākajās 72 stundās. Katra atsauksme palīdz mums rūpēties par kvalitatīvu un vērtīgu saturu.
Kāpēc saturā var rasties kādas nepilnības? Tās rodas galvenokārt dēļ lielā materiālu izstrādes apjoma  - vienam uzdevumam portālā var būt pat krietni vairāk kā 50 uzdevuma ģenerāciju. Katra tēma sastāv no plaša teorētiskā materiāla un vairākiem uzdevumiem. Ja kādai no tēmām esam sagatavojuši 15 uzdevumus, tad kopumā šajā tēmā var būt pat 750 vai vairāk uzdevumu variantu.”


Formatīvā vērtēšana - ātra un pārskatāma

Vērtēšana vienmēr ir bijusi būtiska mācību procesa sastāvdaļa. Mācību sniegumu vērtēšanas galvenie uzdevumi ir uzlabot mācību procesa kvalitāti un efektivitāti (formatīvā vērtēšana), un izmērīt skolēna sasniegumus (summatīvā vērtēšana). Jau līdz šim portālā skolotājiem iespējams sastādīt pārbaudes darbus, lai novērtētu skolēna sasniegumus, bet ne mazāk svarīgi ir vadīt skolēna mācību procesu uz izaugsmi, izmantojot kvalitatīvus formatīvās vērtēšanas rīkus. Tas nodrošina pedagogam nepieciešamo informāciju, lai sniegtu skolēniem atgriezenisko saiti par viņu veikumu mācību stundas laikā, un plānotu turpmāko darbību.

“Darbs ar skolēniem klasē vai attālināto mācību laikā tagad var būt vieglāks, modernāks un interaktīvāks. Sākot jauno mācību gadu, portālā pieejams jauns formatīvās vērtēšanas rīks “Ātrie testi”, ar kuru jau šobrīd iepazīstinām skolas. Jaunā funkcionalitāte dos skolotājiem iespēju veidot digitālus testus, kurus uzreiz piedāvāt skolēniem izpildīt savās viedierīcēs,” par jauno funkcionalitāti stāsta Edgars Š. 

Ar jauno portāla funkcionalitāti būs iespējams:

  • Ātri un vienkārši pārbaudīt skolēnu zināšanas konkrētā uzdevumā vai tēmā;
  • Pārbaudīt, kā skolēni apguvuši mācību vielu klases darbā, lai plānotu turpmāko mācību stundu darbu, vadoties pēc skolēnu rezultātiem testā;
  • Uzdot vienu vai vairākus jautājumus katram skolēnam individuāli vai piedāvāt darboties grupās;
  • Izmantot gatavus uzdevumus no “Virtuālās skolas” vai veidot uzdevumus pašam;
  • Sekot līdzi testa izpildes procesam visu tā norises laiku;
  • Iegūt ātru un automātisku testa pārbaudi;
  • Iegūt tūlītējus rezultātus vizuāli viegli pārskatāmā veidā;
  • Vienu un to pašu testu atkārtot vairākās klasēs vai veidot jaunas testu ģenerācijas.

Vairāk par jauno funkcionalitāti lasiet sadaļā “Ātrie testi”.


Vecāku iesaiste

“Vecāki ir bērna lielākais atbalsts. Tieši viņi ir tie, kas jau no pašas bērna dzimšanas ir visciešāk saistīti ar to, ko, kad, kur un kā redz, dzird, mācās, pēta un izzina viņu atvases. Darba un ikdienas ritms mēdz būt izaicinošs, tādēļ ne vienmēr vecākiem pietiek gana laika visam.
Laba izglītība ir viens no bērna attīstības galvenajiem stūrakmeņiem. Izglītība lielā mērā nosaka to, kādas iespējas būs vai nebūs jaunietim, kad tas spers pirmos patstāvīgos soļus ārpus ģimenes ligzdas. Šis straujais laiks ir labs ar to, ka mums ir sniegtas ļoti daudz dažādas iespējas, kā parūpēties par savu bērnu izglītību. Dažādi mācību pulciņi, grāmatas, izglītojoši žurnāli, video materiāli un digitālās platformas, kurās iespējams apgūt gan matemātiku, gan valodas, gan programmēšanas pamatus jau no pašas mazotnes,”
par vecāku nozīmi bērna mācību procesā turpina Uzdevumi.lv direktors.

“Arī Uzdevumi.lv turpina augt un attīstīties, domājot par arvien jauniem digitālajiem risinājumiem, kas palīdzētu un atvieglotu vecāku ikdienu. Bērns nesaprot mājas darbu vai pēc ilgstošas slimošanas grūtības nokārtot pārbaudes darbu? Uzdevumi.lv var nākt palīgā - gluži kā virtuālais palīgs jeb mācību asistents.
Pie vakariņu galda aprunājieties ar bērnu, kā viņš jūtās skolā, vai uz skolu dodās ar prieku, kā viņam sokas ar mācību vielu, kā jūs kā vecāks varat viņam palīdzēt un vai viņam ir Uzdevumi.lv profils.”

 

 

 

publicēts: