Visa laba Jāņu zāle,
kas zied Jāņu vakarā.
Visi bija Jāņa bērni,
kas dzied Jāņu vakarā!
/latv. t.dz./

Viena no būtiskākajām latviešu vasaras saulgriežu tradīcijām ir svētku vainaga pīšana. Aplis simbolizē sauli un bezgalīgu harmoniju. Izvēlētās Jāņu zāles - apveltītas ar dažādu zāļu īpašībām, spēku un aizsardzību. Saulgriežu laikā daba ir pilnā plaukumā un saule visdāsnāk dāvā savu enerģiju, tamdēļ šajās dienās plūktajām zālītēm ir visdziedinošākais spēks. Šie svētki bagāti ar dažādām tradīcijām un ticējumiem. Par latviešu gadskārtu ieražām lasiet arī Uzdevumi.lv materiālā “Latviešu gadskārtu ieražas”.


Lai bagātīgs un skaists gan svētku vainags, gan pati svētku svinēšana - ar līksmām dejām, dziesmām un maģisku saullēkta sagaidīšanu!


Lustīgus Jāņus novēl
Uzdevumi.lv komanda

 

 

publicēts: