Noderīgi! Otrā semestra noslēguma testi

Ar prieku paziņojam, ka portālā Uzdevumi.lv ir publicēti otrā semestra noslēguma testi dažādos mācību priekšmetos! Testus skolotāji var izmantot skolēnu zināšanu pārbaudei par otrajā semestrī apgūtajām mācību tēmām. Klikšķiniet uz saites, lai apskatītu materiālus!


MATEMĀTIKA


LATVIEŠU VALODA


DABASZINĪBAS


KRIEVU VALODA


ANGĻU VALODA


FIZIKA


VIZUĀLĀ MĀKSLA

MŪZIKA


VĒSTURE


ĶĪMIJA


Atgādinām, ka tāpat ir pieejami arī pirmā semestra noslēguma testi, ko varat izmantot, veidojot pārbaudes darbus par visa mācību gada garumā apgūtajām tēmām. Testi atrodami Virtuālās skolas sadaļā “Noslēguma testi” attiecīgajā mācību priekšmetā.

Zināšanu pārbaudes testus varat nosūtīt skolēniem sadaļā “Pārbaudes darbi”. Lai atvērtu un apskatītu testus sadaļā “Virtuālā skola” ir nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.

publicēts: