Uzdevumi.lv publicēti izglītojoši materiāli par meža nozari

“Uzdevumi.lv” kopš 2021./2022.mācību gada sākuma izstrādā digitālos mācību un metodiskos līdzekļus par meža nozari un tās ilgtspējīgu attīstību, lai veicinātu bērnu un jauniešu informētību un izglītošanu par Latvijas mežiem, ilgtspējīgu un atbildīgu meža apsaimniekošanu, meža nozares produkcijas un koksnes, kā atjaunojama materiāla priekšrocībām. Mācību saturs integrēts tādās mācību jomās kā matemātika, ģeogrāfija, bioloģija un dabaszinības un ar 2021./2022. mācību gada II semestri ir pieejams Uzdevumi.lv sadaļā “Virtuālā skola”

Mācību līdzekļi tika izstrādāti “Valsts meža attīstības fonds” atbalsta apakšveida “Meža fonda pasākumi - AS “Latvijas valsts meži” dāvinājums (ziedojums)” projekta “Vispārējās pamatizglītības posmā Integrējamu mācību kopu izstrāde par Latvijas mežiem un to ilgtspējīgu attīstību” (Nr. 21-00-S0MF10-000064) ietvaros.


Informāciju sagatavoja:
Evija Vērzemniece
SIA “Uzdevumi.lv” 
Projekta koordinatora asistente
projekti@uzdevumi.lv 

 

publicēts: