Kā izmantot sadaļu “Pārbaudes darbi”?

Uzdevumi.lv sadaļa “Pārbaudes darbi” gadu gaitā kļuvusi par skolotāju uzticamu palīgu, kas būtiski atvieglo ikdienas pienākumus - skolotājam pieejams plašs materiālu klāsts, no kā veidot darbu saturu, turklāt skolēnu iesniegtās atbildes tiek izlabotas automātiski. Tā, piemēram, 2020./2021. mācību gada periodā kopumā skolotāji portālā izveidoja 950 000 digitālu pārbaudes darbu. Sadaļā Jūs varat veidot gan klases darbus, gan veikt individuālu zināšanu pārbaudi, kā arī organizēt semestra noslēguma testus vai gatavošanos valsts pārbaudes darbiem. Šajā rakstā piedāvājam iepazīties ar sadaļu “Pārbaudes darbi” un dažām no tās sniegtajām iespējām.


Materiālu iekļaušana pārbaudes darbā

Uzdevumi.lv pārbaudes darbā iespējams iekļaut gan uzdevumus no plašās portāla datubāzes, gan sevis veidotus materiālus. Uzdevumi.lv datubāzē atradīsiet teoriju, uzdevumus un testus mācību priekšmetos 1.-12.klasei. Nereti, veidojot portālā mājasdarbus, skolotāji kā pirmo materiālu darbā iekļauj teoriju, tādējādi dodot skolēniem iespēju pirms darba izpildes vēlreiz atkārtot un nostiprināt mācību stundā apgūtās zināšanas par attiecīgo tēmu. Atšķirt materiālu veidus iespējams pēc ikonām:

 •  - teorētiskais materiāls;
   
 •  - dažādu grūtības pakāpju uzdevumi;
   
 •  - dažādu grūtības pakāpju slēptie uzdevumi (šie uzdevumi skolēniem nav pieejami sadaļā "Virtuālā skola");
   
 •  - testi - dažādu uzdevumu kopums;
   
 •  - slēptie testi - šos testus skolēns neredz sadaļā "Virtuālā skola";
   
 •  -  valsts pārbaudes darbu uzdevumi (piemēram, eksāmena uzdevums matemātikā).
   

Izmantojot filtru pārbaudes darba izveides pirmajā solī, varat sameklēt un atlasīt dažādus materiālus. Vienā darbā iespējams iekļaut mācību objektus dažādos mācību priekšmetos un līmeņos.
 


Tāpat iespējams darbu papildināt ar sevis veidotiem uzdevumiem. Lai izveidotu savu uzdevumu, darba izveides pirmajā solī jāklikšķina uz iespējas “Veidot savu uzdevumu”. Vairāk par iespējām sava satura izveidē lasiet pamācībā “Savu uzdevumu izveide”.


Satura un materiālu pielāgošana

Jūs varat ne tikai izvēlēties materiālus no Uzdevumi.lv datubāzes un papildināt tos ar sevis veidotu saturu, bet arī izmantot iespēju un vajadzības gadījumā mainīt uzdevumu secību pārbaudes darbā, kā arī precizēt iegūstamo punktu skaitu.

Lai mainītu darbā pievienoto materiālu secību, darba izveides pirmajā solī, klikšķiniet uz bultiņas ikonas, lai attiecīgo materiālu pārvietotu augstāk vai zemāk.
 


Savukārt, lai precizētu iegūstamo punktu skaitu par uzdevumu, pretī attiecīgajam uzdevumam ieklikšķiniet punktu lauciņā un veiciet izmaiņas. Labojums tiks saglabāts automātiski.
 


Pārbaudes darba saņēmēji

Uzdevumi.lv piedāvā dažādas iespējas, kā nosūtīt skolēniem pārbaudes darbus. Ja mācību iestādē izmantojat e-žurnālu (E-klasi vai Mykoob), tad ieteicams darbus izsūtīt, izmantojot attiecīgo sarakstu solī “Skolēni”. Tas dos iespēju pēc darba izpildes skolēnu iegūtos rezultātus ērti pārnest uz attiecīgā e-žurnāla dienasgrāmatu.

Darbu varat izsūtīt gan visai klasei, gan tikai konkrētiem skolēniem, kas noderēs, piemēram, gadījumā, ja skolēns darbu pirms tam dažādu iemeslu dēļ nav saņēmis, vēlas labot iepriekš gūto rezultātu vai arī ja skolēnam ir nepieciešams individuāli pielāgot konkrētā darba saturu. 

Tāpat varat izmantot iespēju nosūtīt pārbaudes darbu kā saiti. Šī iespēja noderēs, piemēram, ja darbu vēlaties vienlaicīgi nosūtīt dažādu klašu skolēniem savā mācību iestādē vai ja vēlaties veidot skolas olimpiādi un vienlaicīgi to uzdot vairāku paralēlklašu audzēkņiem.


Noderīgi:


Darba izsūtīšanas iespējas un cīņa pret norakstīšanu

Pārbaudes darba pēdējā izveides solī Uzdevumi.lv piedāvā plašas iestatījumu iespējas. Jūs varat ne vien labot darba nosaukumu un norādīt termiņus, kad darbs būs pieejams, bet ar iestatījumu palīdzību, piemēram, cīnīties ar negodīgiem skolēniem, kas, veicot darbu, vēlas norakstīt pareizās atbildes vai vēlāk nodot tās klasesbiedriem. Plašāku aprakstu, kādus iestatījumus izvēlēties, lai novērstu norakstīšanas problēmu, lasiet informatīvajā materiālā: Ieteikumi skolotājiem: Kā mazināt špikošanas problēmu


Tāpat pirms darba nosūtīšanas, klikšķinot uz pogas “Priekšskatījums”, varat aplūkot, kā to redzēs skolēni. Ja pirms nosūtīšanas darba saturu tomēr vēlaties mainīt vai precizēt, to varat ērti izdarīt, atgriežoties darba izveides pirmajā solī. Visi iepriekš saglabātie iestatījumi un skolēnu izvēle šādā situācijā tiks saglabāta.

Ja darbu uzreiz nosūtīt nevēlaties, pastāv iespēja to saglabāt kā melnrakstu un izsūtīt skolēniem vēlāk. Lai to izdarītu, darba izveides pēdējā solī jāklikšķina uz pogas “Saglabāt kā sagatavi”.


Iespēja kopīgot savus darbus ar kolēģiem

Sadaļa “Pārbaudes darbi” regulāri tiek papildināta ar jaunām iespējām un uzlabota. Piemēram, pateicoties skolotāju lūgumiem un interesei, tika izveidota iespēja kopīgot savus pārbaudes darbus ar kolēģiem. Kopīgot pārbaudes darbus ir iespējams gan ar skolotājiem savā skolā, gan jebkurā citā mācību iestādē.
 


Lai kopīgotu savu pārbaudes darbu ar kolēģiem vai lai saņemtu un izmantotu cita autora veidotus pārbaudes darbus, skolotājam ir nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.

Aicinām iepazīties ar detalizētu iespējas aprakstu pamācībā "Pārbaudes darba kopīgošana ar citiem skolotājiem"!


Ceram, ka šis raksts palīdzēja Jums atjaunot jau iepriekš apgūtās zināšanas par sadaļu “Pārbaudes darbi” un iegūt jaunas idejas portāla izmantošanai ikdienā! Ja vēlaties uzzināt vairāk par iespējām veidot un nosūtīt digitālus pārbaudes darbus portālā Uzdevumi.lv, aicinām iepazīties ar pamācību “Pārbaudes darbu izveide”.

Izveidot pārbaudes darbu 

Ja Jums rodas kādi jautājumi vai nepieciešams atbalsts portāla izmantošanā, rakstiet uz info@uzdevumi.lv un ar prieku Jums palīdzēsim!

publicēts: