Uzdevumi.lv uzsāk mācību līdzekļu pilnveidi par meža nozari

“Uzdevumi.lv” ar šī gada augustu uzsāk digitālo mācību un metodisko līdzekļu pilnveidi kompetencēs balstītas mācību pieejas saturā par meža nozari un tās ilgtspējīgu attīstību, lai veicinātu bērnu un jauniešu informētību un izglītošanu par Latvijas mežiem, ilgtspējīgu un atbildīgu meža apsaimniekošanu, meža nozares produkcijas un koksnes, kā atjaunojama materiāla priekšrocībām. Mācību līdzekļi tiks izstrādāti tādās mācību jomās kā matemātika, ģeogrāfija, bioloģija un dabaszinības un būs pieejami 2021./2022. mācību gada II semestrī.  

Mācību līdzekļi tiek izstrādāti “Valsts meža attīstības fonds” atbalsta apakšveida “Meža fonda pasākumi - AS “Latvijas valsts meži” dāvinājums (ziedojums)” projekta “Vispārējās pamatizglītības posmā Integrējamu mācību kopu izstrāde par Latvijas mežiem un to ilgtspējīgu attīstību” (Nr. 21-00-S0MF10-000064) ietvaros.

 

 

publicēts: