Skolotājiem: Kā palīdzēt mazāk sekmīgiem skolēniem?

Sniegt skolēniem zināšanas un motivēt viņus mācīties ir ļoti sarežģīts uzdevums, ar kuru ikdienā jāsaskaras ikvienam skolotājam. Nereti pedagogiem nākas sastapties ar skolēniem, kuri mācību procesā atpaliek no pārējiem, un tam var būt dažādi iemesli. Šajā rakstā piedāvājam iepazīties ar ieteikumiem, kas var palīdzēt Jums darbā ar mazāk sekmīgiem skolēniem.

Nosakiet skolēna individuālo spēju attīstību

Ja skolēns netiek līdzi citiem klasesbiedriem, jo ir lēnāks darba temps, viņam var rasties trauksmes sajūta. Jāatzīst, ka arī pandēmijas ietekmē pusaudži ir ļoti cietuši (izjūt mentālo krīzi) un arī tas var būt iemesls, kāpēc sekmes kļuvušas vājākas. Nav izslēgts arī fakts, ka vecāki ir noguruši cīnīties ar bērnu par skolas lietām un bieži atstāj bērnus vienus ar savām problēmām, līdz ar to nepieciešams skolotāja atbalsts, lai mācības noritētu veiksmīgi. Skolotājam Uzdevumi.lv sadaļā “Manas klases” ir iespēja sekot līdzi bērna mācīšanās progresam portālā, kas var palīdzēt izvērtēt situāciju, lai noteiktu piemērotāko atbalstu skolēnam. Lai labāk noteiktu skolēna individuālo spēju attīstību, skolotājs var veikt izpētes darbu:

 • Izpētīt skolēna mācību dinamiku
 • Noskaidrot specifiskās skolēna vajadzības
 • Vērot, kāda ir skolēna savstarpējā komunikācija ar klasesbiedriem
 • Saņemt atgriezenisko saiti no skolēna 

Pēc skolēna individuālo spēju attīstības noteikšanas skolotājs var katram skolēnam pielietot nepieciešamo mācīšanas stratēģiju un pieeju. Uzdevumi.lv iespējas palīdz izveidot elastīgu un individuālu pieeju katram skolēnam, kas ir svarīgi darbā ar bērniem, kuriem ir grūtāk sasniegt labas sekmes mācībās.

Atvērt "Manas klases" 

Iedvesmojiet skolēnus

Grūtības mācībās ir pārvaramas, tikai jāpalīdz bērnam atrast ceļu vai paņēmienus, kā viņam būtu vieglāk sasniegt rezultātu. Ja skolēni skolotāja klātbūtnē jūtas labi, tad iedvesmojas un uzmanīgi viņā klausās. Lai mācīšanos padarītu interesantāku un rosinātu skolēnus uz aktīvu rīcību, radiet ikdienas mācību procesā nepiespiestu gaisotni!

 • Pandēmijas laika ietekmē daudziem trūkst nepiespiestu ikdienišķu sarunu, līdz ar to būtu vērtīgi atvēlēt kādu brīdi, lai iekļautu šādas sarunas starp mācīšanās procesiem. Tas ļaus skolēnam vairāk atbrīvoties un labāk koncentrēties mācībām.
 • Lai mācību stundas nebūtu vienveidīgas, ieviesiet praktisko darbošanos (zīmēšanu, krāsošanu, gatavošanu utt.). Tas palīdzēs bērniem kļūt pārliecinātākiem un pārvarēt kautrību. 
 • Dažādojiet uzdevumu saturu, veidojot skolēniem individuāli paredzētus uzdevumus sadaļā “Pārbaudes darbi”. Izvēlieties dažādus uzdevumu veidus, piemēram, uzdodiet izveidot zīmējumu, nofotografēt to un augšupielādēt Uzdevumi.lv. Tāpat, lai bērnam ir iespēja uzlabot savu rezultātu, pie uzdevumu veidošanas varat uzlikt vairāk par vienu mēģinājumu. Kā arī testos varat izmantot gan uzdevumus no portāla datubāzes, gan izveidot savus uzdevumus, kas pielāgoti konkrētam skolēnam.

Savu uzdevumu izveide 

Veidojiet labas savstarpējās attiecības ar skolēniem

Tas, kādas būs skolotāja un skolēna attiecības, ir ļoti atkarīgs arī no pedagoga personības un attiecībām ar skolēnu. Skolotājs ne vien palīdz iegūt zināšanas mācību priekšmetos, bet arī demonstrē vērtības un ir atbildīgs par emocionālo vidi klasē.

 • Nemelojiet skolēnam. Ja kaut ko apsolījāt, tad izpildiet to, vai, ja kādu apstākļu dēļ to nav iespējams izdarīt, informējiet skolēnu. 
 • Izrādiet iniciatīvu un piedāvājiet skolēnam problēmu risināšanas iespējas, jo bērns reti pirmais vērsīsies pie skolotāja pēc palīdzības.
 • Neapvainojieties uz bērnu, ja esat kļūdījies un skolēns uz to norāda, piemēram, ja nepareizi uzrakstījāt kaut ko uz tāfeles. Izrādiet pateicību un paslavējiet par vērīgumu.
 • Ja skolēniem lūdzat ievērot kādus noteikumus, tad ievērojiet tos arī paši, piemēram, nelietot mobilo tālruni stundas laikā. Ar savu piemēru rādiet uzvedības modeli un pienākumu pildīšanu.
 • Ievērojiet savstarpēju cieņu un uzticību, lai skolotāja autoritāte skolēnu un vecāku acīs netiktu apstrīdēta.
 • Disciplinējiet bērnus pozitīvā veidā. Cenšoties saglabāt labas attiecības ar skolēniem, novelciet robežas, lai nevaldītu haoss. Atcerieties, ka gala vārds ir Jums nevis audzēkņiem.
 • Uzslavējiet un uzmundriniet skolēnus par labu uzvedību, laikā paveiktu darbu vai palīdzību kādam. Piemēram, tuvojoties gada beigām, izmantojiet Uzdevumi.lv iespēju apbalvot klasesbiedru topa līderus savā skolā ar īpaši sagatavotu diplomu.

Lejupielādēt diplomu skolēniem 

Motivējiet un atbalstiet skolēnus

Nemācīšanās iemesls var būt motivācijas trūkums, jo skolēns neredz mērķi, kāpēc būtu jācenšas. Tāpēc svarīgi mācību stundas ietvaros izvirzīt mērķi un skolēnam sniegt atgriezenisko saiti par to. Pedagoģiskais atbalsts ikdienā ir nepieciešams jebkuram bērnam, lai varētu labāk apgūt mācību vielu un sasniegt augstākus rezultātus. Svarīga ir atklāta saruna, lai skolotājs būtu saprotošs un atbalstošs, bez kritikas un nosodījuma.

 • Palīdziet skolēnam noteikt mērķi, jo, ja nebūs mērķa, tad būs grūti sevi motivēt un zināt, kādas darbības jāveic, lai to sasniegtu.
 • Mudiniet skolēnu patstāvīgi apgūt nokavēto vai neizprasto mācību vielu Virtuālajā skolā un iedrošiniet vērsties pie Jums, ja radīsies papildu jautājumi vai neskaidrības.
 • Uzrunājiet vecākus, apmainieties ar informāciju. Regulāra sadarbība ar vecākiem ir nepieciešama, lai panāktu viņu līdzdalību mācību procesā un veicinātu uzticību pedagogiem. 

Sadarbība ar vecākiem ir ļoti svarīga, lai kopīgi varētu izrunāt un vienoties par labāko risinājumu bērna mācību rezultātu uzlabošanā. Vecāku līdzdalība un intereses izrādīšana var būtiski ietekmēt skolēna mācību progresu un palīdzēs veidot izpratni par mācību procesu, kā arī motivēs skolēnu laicīgi izpildīt portālā uzdotos mājasdarbus.

Uzaicināt vecākus 

Palīdziet cīņā ar slinkumu

Slinkums – diemžēl biežāk izplatītākā sekmju pasliktināšanās problēma. Jo īpaši, pārejot uz attālināto mācību procesu, kad skolēnam ir izvēle starp mājasdarbu pildīšanu un sociālo tīklu lietošanu vai datorspēļu spēlēšanu, bieži pārsvars ir uz otro variantu. Daži varianti, kā šo problēmu var atrisināt:

 • Paātrināt mācību tempu, lai nav laika slinkot. Tas palīdzēs skolēniem, kuriem nepieciešams atgādināt par darba režīmu un nepieciešamību mācīties.
 • Savstarpēja klasesbiedru sacensība Klasesbiedru TOPā var kalpot kā papildus motivators. Tāpat arī varat izdomāt savus nosacījumus, piemēram, pirmajiem pieciem, kuri nedēļā atrisinājuši visvairāk uzdevumus, būs kāds bonuss. 
 • Skolēna ieinteresēšana. Nereti mācības daudzus garlaiko un, lai bērnu motivētu, noderēs interaktīvi vingrinājumi un atjautības uzdevumi. Piemēram, Uzdevumi.lv ir iespēja pārbaudes darbos vai mājasdarbos iekļaut uzdevumus ar ievelkamās atbildes funkciju, kas palīdzēs noturēt bērna uzmanību, padarot mācību procesu rotaļīgāku.

Veidot pārbaudes darbu 


Elastīga pieeja palīdzēs skolēniem pārvarēt grūtības un iesaistīt viņus darbībā. Vissvarīgākais bērnam ir sajust mācību atbalstu, lai noticētu savām spējām un tiektos sasniegt augstākus rezultātus.


Atsauces
justcolleges.com

muzizglitiba.lv
Žurnāls "Patiesā Dzīve", Nr. 7
Skolotājas Tatjanas Kapusto pieredzes stāsts darbā ar skolēniem ar mācību traucējumiem

publicēts: