Vecākiem: Kā atbalstīt bērnu pirms diagnosticējošajiem darbiem?

 

Februāris un marts jau ierasts ir 3. un 6. klases valsts diagnosticējošo darbu mēneši. Tuvojoties pārbaudījumu datumiem, bērni nereti uztraucas, jo valda neziņa, ko īsti gaidīt no šiem darbiem un kā visefektīvāk atkārtot mācību vielu. Lai mazinātu satraukumu, iesakām vecākiem kopā ar bērnu laicīgi izmēģināt diagnosticējošo darbu treniņuzdevumus, kas pieejami portālā Uzdevumi.lv.


Klikšķiniet uz pogas, lai atvērtu treniņuzdevumus:

Diagnosticējošo darbu treniņgrafiks 


Uzdevumi ir veidoti, balstoties uz iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem, un papildināti ar dažādām variācijām, pareizajām atbildēm un to skaidrojumiem. Ar treniņuzdevumu palīdzību bērnam ir iespēja iepazīt diagnosticējošo darbu struktūru, kā arī nostiprināt zināšanas un atkārtot jau iepriekš apgūto mācību vielu.

Diagnosticējošo darbu treniņuzdevumi un uzdevumu skaidrojumi portālā ir pieejami lietotājiem ar aktīvu PROF pakalpojumu, kas papildus katram izpildītajam uzdevumam sniegs arī pareizo atbildi un tās skaidrojumu. Papildus bez maksas atkārtot mācību vielu bērns var arī Uzdevumi.lv sadaļā “Virtuālā skola”, lasot teoriju un risinot uzdevumus dažādās skolas tēmās.

Atgādinām, ka diagnosticējošā darba galvenais mērķis ir noskaidrot, vai skolēns ir apguvis pamatizglītības standartā noteiktās zināšanas un prasmes. Darbu rezultāti palīdz skolotājam izdarīt secinājumus, kā arī saprast, kāds atbalsts bērnam ir vajadzīgs, lai līdz mācību gada noslēgumam pilnveidotu un nostiprinātu apgūstamās zināšanas.

Ja ir neskaidrības par pašu darbu vai darba procesu, nebaidieties vērsties pie bērna skolotāja un lūgt papildus informāciju!
 

Vēlam veiksmi!

 

publicēts: