Kas ir diagnosticējošie darbi un kam tie nepieciešami?

Tuvojoties 3. un 6. klases valsts pārbaudījumu datumiem, vecākiem un skolēniem nereti rodas jautājums - kas ir diagnosticējošie darbi, kāds ir to mērķis un vai tie ietekmē bērna gada vērtējumu. Šajā rakstā paskaidrosim diagnosticējošo darbu būtību un sniegsim ieteikumus, kā vecāki var palīdzēt bērnam valsts pārbaudes darbu laikā, izmantojot Uzdevumi.lv.
 

Kas ir valsts diagnosticējošie darbi?

Diagnosticējošos darbus 3. un 6. klasei organizē Valsts izglītības satura centrs jeb VISC. Ik gadu februārī un martā tiek aizvadīti divi darbi 3. klasei (mācību valodā un matemātikā) un trīs darbi 6. klasei (mācību valodā, matemātikā un dabaszinībās). Mazākumtautību izglītības programmās papildus paredzēts arī diagnosticējošais darbs latviešu valodā.

Diagnosticējošie darbu galvenais mērķis ir noskaidrot, vai skolēns ir apguvis pamatizglītības standartā noteiktās zināšanas un prasmes. Balstoties uz darba rezultātiem, skolotājs izdara secinājumus par klases kopējo zināšanu līmeni, kā arī apjauš, kāds atbalsts bērniem ir nepieciešams, lai līdz mācību gada noslēgumam pilnveidotu un nostiprinātu trūkstošās zināšanas.


Kā diagnosticējošie darbi tiek vērtēti?

Diagnosticējošo darbu rezultāts tiek vērtēts procentos, taču svarīgi uzsvērt, ka šis rezultāts neietekmē skolēna vērtējumu ne semestrī, ne mācību gadā. Kad diagnosticējošais darbs ir pabeigts un novērtēts, skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam un viņa vecākiem.

Ir saprotams bērnu un vecāku satraukums un neziņa par darbu saturu. Mazināt satraukumu var palīdzēt laicīga diagnosticējošo darbu uzdevumu izmēģināšana. VISC mājaslapā atrodami iepriekšējo gadu darbu uzdevumi, ko skolēns var izprintēt un izpildīt mājās, pēc tam pārrunājot savas atbildes ar skolotāju vai vecākiem.
 

Kā izmantot Uzdevumi.lv diagnosticējošo darbu laikā?

Portāls Uzdevumi.lv piedāvā diagnosticējošo darbu treniņuzdevumus, kas veidoti, balstoties uz iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem, un papildināti ar dažādām variācijām, pareizajām atbildēm un to skaidrojumiem. Treniņuzdevumu risināšana ļaus bērnam iepazīt diagnosticējošo darbu struktūru, kā arī nostiprināt zināšanas un atkārtot jau iepriekš apgūto mācību vielu. Lai atvērtu treniņuzdevumus, klikšķiniet uz saites zemāk!

Diagnosticējošā darba treniņuzdevumi portālā Uzdevumi.lv:


Diagnosticējošo darbu treniņuzdevumi un uzdevumu skaidrojumi portālā ir pieejami lietotājiem ar aktīvu PROF pakalpojumu, kas papildus katram izpildītajam uzdevumam sniegs arī pareizo atbildi un tās skaidrojumu. Papildus bez maksas atkārtot mācību vielu bērns var arī Uzdevumi.lv sadaļā “Virtuālā skola”, lasot teoriju un risinot uzdevumus dažādās skolas tēmās.

Ja ir neskaidrības par pašu darbu vai darba procesu, nebaidieties vērsties pie bērna skolotāja un lūgt papildus informāciju! Vēlam veiksmi!


Atsauce: Diagnosticējošie darbi 3. un 6. klasē (2020./2021.m.g.)

publicēts: