Ikviens no mums reizēm mēdz izjust motivācijas trūkumu, kad saņemties kādam uzdevumam šķiet grūtākā lieta pasaulē, taču, mācoties mājās, noturēt uzmanību ir vēl grūtāk, tāpēc, iespējams, daudziem skolēniem, kuri mācās attālināti, neizdodas gūt progresu. Tiešsaistes mācīšanās ļoti atšķiras no klātienes nodarbībām. Uzturoties klasē un strādājot ar skolotāju un citiem klasesbiedriem, skolēni daudz vairāk iesaistās mācību procesā. Kā saglabāt motivāciju mācīties arī tiešsaistes vidē? Esam sagatavojuši ieteikumus, kas var palīdzēt sadarbībā ar skolēniem.
 

Sniedziet savlaicīgu un ātru atgriezenisko saiti

Attālinātajā mācību procesā īpašu vērību iesakām pievērst atgriezeniskai saitei. Kad izglītības process notiek klasē, skolotājam ir daudz iespēju reāllaikā sniegt atgriezenisko saiti, tādējādi novērtējot skolēnus un savlaicīgi iesakot, kādas zināšanas un prasmes nepieciešams pilnveidot. Kad mācības notiek attālināti, novēlota atgriezeniskā saite var izraisīt skolēnā noslēgtību un šaubas, vai darbs tika veikts pietiekami labi. Izmantojot Uzdevumi.lv sadaļas “Pārbaudes darbi” iespējas, Jums kā skolotājam būs vienkārši pārskatīt un izvērtēt skolēna rezultātus, jo darbi tiek izlaboti automātiski un iegūtos punktus var ērti pārnest uz elektronisko žurnālu. Tāpat arī skolēns uzreiz redzēs savas pieļautās kļūdas un pareizo atbildi, līdz ar to varēs vieglāk mācīties no tā, ko darījis nepareizi. Kā izveidot un nosūtīt pārbaudes darbu, varat uzzināt šajās pamācībās: 

Nodrošiniet ērtu piekļuvi resursiem

Tiešsaistes mācībām ir būtiska priekšrocība, ja tīmeklī ir pieejami attiecīgie mācību materiāli. Portāla Uzdevumi.lv sadaļā “Virtuālā skola” ir pieejami jau gatavi mācību materiāli (teorija, uzdevumi un testi) 1.-12. klasei, ko ērti izmantot attālinātās stundās. Tāpat šajā mācību gadā ir iesākts darbs pie jaunā mācību satura izveides pēc Skola2030 paraugprogrammas, kur materiāli šobrīd ir publicēti četros mācību priekšmetos - latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās un krievu valodā - un joprojām turpinās aktīvs darbs pie satura izstrādes un pilnveides. Tādējādi Jums kā skolotājam ir iespēja sniegt norādījumus par turpmāku mācīšanos, sniedzot saites uz viegli pieejamiem materiāliem - Virtuālas skolas teorijai, uzdevumiem un testiem vai darbiem sadaļā “Pārbaudes darbi”. Saites ērti var pievienot elektroniskajās dienasgrāmatās (E-klasē vai Mykoob) vai nosūtīt skolēniem citā veidā, piemēram, WhatsApp vai e-pastā.
 

Izmantojiet dažādas mācību formas

Bērni ir ļoti dažādi - vieni labāk uztver informāciju vizuālā formātā, bet citi - audio formātā. Tāpat skolēniem var būt atšķirīgs informācijas apstrādes ātrums. Mācībām klātienē skolēniem tiek piedāvātas bagātīgas izglītības iespējas, taču tiešsaistes mācībās dažu komponentu var trūkt, atstājot dažus skolēnus ārpus efektīva mācību procesa iespējām. Tādējādi ir svarīgi izvērtēt, vai mācību materiālos tiek ietverti vizuālie, audiālie un tekstuālie formāti, lai visiem skolēniem būtu vienādas iespējas saprast mācīto vielu. Lai attālināto mācību procesā veiksmīgi integrētu minētos formātus, portālā Uzdevumi.lv skolotājam ir iespēja elektroniskajiem pārbaudes darbiem pievienot sevis veidotus uzdevumus. Tajos var iekļaut gan attēlus, gan audio, gan video failus, tādējādi padarot risināmos uzdevumus skolēniem daudz saistošākus. Kā veidot savus uzdevumus, var apskatīt šajā pamācībā: Savu uzdevumu izveide portālā Uzdevumi.lv

Lai atvieglotu mācību satura uztveršanu, skolotājam sadaļā ”Virtuālā skola” ir iespēja izmantot prezentācijas režīmu, kas padarīs saturu lielāku un labāk saredzamu arī skolēnu ekrānos, ja stundas tiek vadītas tiešsaistē. Režīms darbojas gan kopīgi apskatot teorijas materiālus, gan pildot uzdevumus vai testus.

Noderīgi:

Plānojiet un organizējiet mācību procesu

Arī stundu plānošanai un organizēšanai ir būtiska nozīme. Skolēni jutīsies drošāki un pārliecinātāki, ja iepriekš būs zināmas stundu norises un apgūstamās mācību tēmas. Lai Jums kā skolotājam būtu iespēja jau laicīgi saplānot skolēniem uzdodamos darbus, sadaļas “Pārbaudes darbi” iestatījumos varat norādīt darba termiņa sākumu - Jūs varat padarīt darbu pieejamu skolēniem uzreiz pēc publicēšanas vai arī uzstādīt Jums nepieciešamo laiku, kad darbu padarīt pieejamu skolēniem.

Kad darbs būs ieplānots, sadaļas “Pārbaudes darbi” kolonnā “Statuss”, būs redzama pulksteņa ikona.


Uzslavējiet savus skolēnus par labi padarītu darbu

Novērtējiet bērna panākumus, ja viņam patstāvīgi, bez skolotāja palīdzības ir izdevies atrisināt kādu uzdevumu vai uzzināt ko jaunu papildus mācītajai tēmai. Tas viņu stimulēs jauniem sasniegumiem un palīdzēs atklāt jaunus talantus. Arī uzslavas par papildus iegūtajiem punktiem Virtuālajā skolā bērnam var radīt gandarījumu un motivāciju turpmākiem darbiem. Kā novērtējumu varat pasniegt īpaši sagatavotu Uzdevumi.lv diplomu. Šis diploms noderēs gan noslēdzot klases vai skolas ietvaros rīkotas sacensības par aktīvākā Uzdevumi.lv skolēna godu, gan analizējot skolēnu rezultātus semestra un mācību gada noslēgumā. Pamācība, kā sagatavot diplomus: Aktīvāko skolēnu apbalvošana ar Uzdevumi.lv diplomu


Tiešsaistes mācīšanās būtiski atšķiras no tradicionālām stundām klasē. Izglītība ir spiesta pielāgoties pārmaiņām, tāpēc, lai skolēniem būtu iespēja gūt panākumus, svarīgi ir sniegt visu nepieciešamo atbalstu. Pielāgojoties šodienas tehnoloģiskajai daudzveidībai, skolotājiem ir iespēja padarīt savas stundas pieejamas, ērtas un motivējošas arī tiešsaistē.
 

Veidot pārbaudes darbu 
 

Lai kopīgiem spēkiem izdodas rast motivāciju turpmākos darbos! Jautājumu gadījumā droši sazinieties ar mums un ar prieku palīdzēsim. E-pasts: info@uzdevumi.lv

 

 

 

 

publicēts: