Ar prieku paziņojam, ka portālā Uzdevumi.lv ir pieejams jauns iestatījums, kas skolotājam dod iespēju pārbaudes darbu vai mājasdarbu uzdevumus skolēniem nosūtīt jauktā secībā. Šis iestatījums palīdzēs skolotājiem cīnīties ar norakstīšanas problēmu, jo katram skolēnam būs redzams ne tikai cits uzdevuma variants, bet arī atšķirīga uzdevumu secība.

Jauna pārbaudes darba izveides noslēdzošajā solī  “Iespējas un pārskats” skolotājam ir redzams jauns iestatījums “Uzdevumu secības jaukšana”. Skolotājs tagad var izvēlēties, kādā secībā skolēni redzēs pārbaudes darba uzdevumus.

  • Nejaukt uzdevumu secību: visi skolēni uzdevumus redzēs vienādi - skolotāja norādītajā secībā.
  • Jaukt uzdevumu secību: katrs skolēns uzdevumus redzēs nejaušā secībā. Skolēns un viņa vecāki redzēs uzdevumus vienādā secībā. Visiem viena skolēna mēģinājumiem būs vienāda uzdevumu secība.
     

Pārbaudes darba rezultātu lapā uzdevumi tiks parādīti skolotāja norādītajā secībā. Ja darbam ir iespējota uzdevumu secības jaukšana, apskatot skolēna iesniegto atbildi, skolotājs redzēs, kādā pozīcijā konkrētais uzdevums bija redzams skolēnam.
 


Ja rodas kādi jautājumi vai nepieciešama palīdzība, droši sazinieties ar mums, rakstot uz info@uzdevumi.lv!
 

Uzdot pārbaudes darbu 

 

publicēts: