Sagaidot Latvijas valsts svētkus, aicinām 1.-12. klases skolēnus piedalīties Uzdevumi.lv konkursā “Cik labi pazīsti Latviju?”. Konkursa uzvarētāji balvā saņems galda spēli “Latvija”.


Kas var piedalīties konkursā? 1.-12. klases skolēni

Kad notiek konkurss? Konkurss notiek no 2020. gada 9. līdz 16. novembrim.

Ko saņems uzvarētājs? Uzvarētāji 3 klašu grupās balvā iegūs galda spēli “Latvija”.
Galda spēle “Latvija” ir interesanta faktu spēle par Latviju. Lai sniegtu plašāku un saistošāku informāciju, kopā ir 800 jautājumu ar atbilžu variantiem sešās kategorijās: vēsture, daba un zinātne, kultūra, sports un spēles, ģeogrāfija. Ar jauniem, aizraujošiem jautājumiem un pilnīgi citu spēles gaitu, būs iespēja izklaidēties stundām ilgi un uzzināt daudz jaunu un noderīgu faktu par Latviju.
 

Kas jādara, lai piedalītos konkursā?

  • Jābūt reģistrētam portālā Uzdevumi.lv
  • Profilā jābūt norādītam skolēna īstajam vārdam un uzvārdam, skolai un klasei
  • Profilam jābūt reģistrētam ar lomu "Skolēns"
  • 7.-12. klases skolēniem savā Uzdevumi.lv  profilā jābūt norādītai apstiprinātai e-pasta adresei; 1.-6. klases skolēniem apstiprinātai e-pasta adresei ir jābūt norādītai vecāka profilā
  • Jāiepazīstas ar konkursa nolikumu
  • Jāizpilda tests un jāiesniedz atbilde uz 10 uzdevumiem par Latviju
  • Profila datus iespējams pārbaudīt un rediģēt Uzdevumi.lv sadaļā ”Mans profils”.

Atgādinām, ka skolēniem, kas mācās 1.-6. klasē ir nepieciešama vecāku atļauja reģistrēties portālā Uzdevumi.lv! Atļauju izmantot Uzdevumi.lv vecāks bērnam piešķir, veicot sava vecāku profila reģistrāciju un savienojot to ar bērna profilu. Pirms dalības konkursā, 1.-6. klases skolēna pienākums ir par to informēt savus vecākus.
 

Kā tiks noteikti uzvarētāji?

  • Par konkursa uzvarētāju kļūs skolēns, kurš konkursa testā iegūs visaugstāko punktu skaitu savā klašu grupā. Ja vairākiem skolēniem vienā klašu grupā būs vienāds punktu skaits, par uzvarētāju tiks atzīts skolēns, kurš testu izpildīja visātrāk
  • Balvas tiks pasniegtas trīs klašu grupās: 1.-4. klase; 5.-9. klase un 10.-12. klase


Kur tiks paziņoti konkursa rezultāti?

Konkursa rezultāti tiks publicēti 2020. gada 16. novembrī portāla Uzdevumi.lv sadaļā "Ziņas", kā arī ar uzvarētājiem sazināsimies personīgi, rakstot uz Uzdevumi.lv profilā norādīto e-pasta adresi. Uzvaras gadījumā ar dalībnieku, kas mācās 1.-6. klasē, saziņa notiks ar vecāku starpniecību.


Uzmanību! Pirms dalības konkursā, dalībniekiem ir pienākums iepazīties ar konkursa nolikumu.

 

Piedalīties konkursā 

 

publicēts: