Padomi, kā palīdzēt bērnam mācīties attālināti

Lai nodrošinātu veiksmīgu attālināta mācību procesa norisi, jāizveido cieša sadarbība starp skolotāju, skolēnu un vecākiem. Šajā rakstā piedāvājam iepazīties ar ieteikumiem, kas Jums kā vecākam var palīdzēt atbalstīt bērnu ceļā uz spēju mācīties pašvadīti un padarīt attālināto mācību procesu maksimāli efektīvu.


Sekojiet līdzi mācību procesam

Bērnam ir svarīgs vecāku atbalsts, tāpēc ir ļoti būtiski sekot līdzi viņa progresam, lai operatīvi reaģētu un pēc nepieciešamības iesaistītos mācību procesā. Izmantojiet iespēju sekot līdzi bērna mācību gaitai Uzdevumi.lv sadaļā “Mani bērni”, kā arī aktivizējiet savā vecāka profilā e-pasta vēstules, lai nepalaistu garām svarīgu informāciju:

  • paziņojumi par bērnam uzdotajiem pārbaudes darbiem portālā;
  • ikmēneša pārskats par bērna rezultātiem pārbaudes darbos un patstāvīgi apgūtajām tēmām Virtuālajā skolā;
  • iknedēļas pārskats par bērna neizpildītajiem vai nesekmīgi izpildītajiem pārbaudes darbiem, ja tādi būs.

Aktivizēt e-pasta vēstules un paziņojumus par bērna mācību norisi iespējams Jūsu vecāka profila sadaļā “Mans profils”.

 

Atbalstiet un izrādiet interesi

Vecāki rada vidi, kurā bērns attīstās. Ir svarīgi pārrunāt aktualitātes, panākumus un grūtības, ar ko bērns ikdienā saskāries, jo tas laika gaitā sekmēs viņa prasmi mācīties pašvadīti. Izrādiet aktīvu interesi par skolas plānoto mācību norisi un vienojieties par ģimenei reālāko un ērtāko mācīšanās modeli. 

Ja saprotat, ka bērnam ir papildus jāapgūst kādas tēmas vai jānostiprina zināšanas, mudiniet šīs tēmas apgūt Uzdevumi.lv Virtuālajā skolā. Portāls skolēnam piedāvā plašu mācību materiālu klāstu - uzdevumus, teoriju un testus, kas dod iespēju bērnam mācīties pašam. Par katru pareizi izpildīto uzdevumu bērns saņem punktus un sacenšas ar saviem klasesbiedriem Uzdevumi.lv Topā - sacensības gars kalpo kā papildus motivācija kvalitatīvai tēmu apguvei. 

 

Palīdziet sastādīt mācību plānu

Mazākajās klasēs vecāki bieži vien bērna mācību procesā iesaistās tiešā veidā (izveidojot plānu, palīdzot atrast informāciju vai palīdzot atcerēties iepriekš darīto), taču, līdz ar skolēna pieaugšanu, vecākiem jāsniedz bērnam iespēja būt patstāvīgam un neatkarīgam. Lai bērns spētu objektīvi izvērtēt paveikto, vecākiem, uzdodot jautājumus, jāpalīdz saprast, vai bērnam ir izdevies sasniegt mērķi, vai bija kādi traucēkļi mērķa sasniegšanā un ko nākamreiz darīs citādāk.

 

Ļaujiet bērnam kļūdīties

Vecāku pienākums nav izcelt vai labot bērna kļūdas – tā vietā ir jāļauj pašam bērnam nonākt pie vērtīgiem secinājumiem. Ja vēlaties palīdzēt bērnam attīstīt pašvadītas mācīšanās prasmes, tad jāļauj mācīties pašam, taču šādas prasmes attīstās pakāpeniski un daudzu gadu garumā. 

  • Nebaidieties no tā, ka bērns kļūdīsies. Bērnam ir jāapzinās savas stiprās un vājās puses un to, ka kļūdas ir mācīšanās procesa neatņemama sastāvdaļa, kas ļaus saprast, ko nākamreiz varētu darīt citādāk
  • Aiciniet bērnu vispirms patstāvīgi iedziļināties uzdotajā un lūgt vecāka palīdzību tikai tad, ja pats netiek galā
  • Esiet bērnam pieejams, lai sniegtu atbalstu un rosinātu bērnu nepadoties

Lai nepieļautu, ka skolēns iestrēgst uzdevumā vai tēmā, ko nesaprot, var noderēt Uzdevumi.lv PROF pakalpojums. PROF palīdz bērnam izanalizēt uzdevumā pieļautās kļūdas, piedāvājot ne tikai pareizās atbildes, bet arī to skaidrojumu. Ar šīs informācijas palīdzību skolēns var pārliecināties par uzdevuma izpildes pareizību un izprast pareizās atbildes būtību.

 

Novērtējiet bērna centienus ar atzinību un uzslavām

Lai gūtu panākumus, bērnam ir svarīgi just vecāku atzinību par centību. Ar katru vecāku pamatoti sniegto atzinību, bērnā nostiprinās pašapziņa un spēja sevi novērtēt, kas ir neatņemama pašvadītas mācīšanās daļa.

Sava bērna mācību progresam portālā Uzdevumi.lv varat sekot līdzi sadaļā "Mani bērni", uzklikšķinot uz iespējas "Atvērt statistiku par bērnu". Šajā sadaļā būs redzama informācija, ko skolēns ir mācījies, cik ilgi un cik sekmīgi, kā arī - vai viņš portālā ir izpildījis elektroniskos mājasdarbus. Tāpat ir iespēja salīdzināt sava bērna sasniegumus ar vidējiem rādītājiem klasē un visā Latvijā.

 

Parūpējieties par līdzsvaru

Bērniem nepieciešami aktīvi mācīšanās brīži, taču tiem jābūt balansā ar fizisko aktivitāšu posmiem. Lai skolēns nenogurtu un spētu uzņemt enerģiju, palīdziet viņam līdzsvarot mācīšanās brīžus ar fiziskām aktivitātēm un atpūtu.

 

Atvērt sadaļu "Mani bērni"
 

 

publicēts: