Kopš 2019. gada beigām SIA “Uzdevumi.lv” īsteno ESF projektu “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (Nr.8.3.1.2/19/A/005), kura ietvaros šobrīd tiek pabeigts darbs pie digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādes. Projekta mērķis ir izstrādāt elektroniskajā vidē izmantojamas inovatīvas, interaktīvas 202 digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas, kurās iekļauti vairāki valsts pamatizglītības standartā noteiktie mācību mērķi un sasniedzamie rezultāti ar atbilstošu saturu un atbilstību mērķa grupai. Portālā Uzdevumi.lv būs pieejams jauns saturs un tēmas 1.-9. klasei dabaszinību, matemātikas un valodas jomās atbilstoši jaunajam izglītības standartam. Šobrīd norisinās darbs ar recenzentiem, kuri šī gada jūnijā un jūlijā veiks izstrādāto mācību un metodisko līdzekļu recenzēšanu, lai tos jau ar šī gada septembri varētu nodot aprobācijā projekta sadarbības partneru skolām.

Paralēli recenzēšanai notiek arī attālināti informatīvi un apmācību semināri sadarbības partneru skolu pedagogiem. Pedagogu mācību process ar skolēniem ir noslēdzies, taču darbs turpinās un pedagogi aktīvi iesaistās jaunā satura iepazīšanā un uzlabošanā.

publicēts: