Kopš attālināto mācību uzsākšanas Latvijas skolās aizritējis jau mēnesis, kas nesis jaunu pieredzi un izaicinājumus visām iesaistītajām pusēm. Šajā rakstā piedāvājam atskatīties, kā līdz šim veicies ar mācību procesa organizēšanu portālā Uzdevumi.lv.

Lietotāju aktivitātes pieaugums

Attālināto mācību periodā skolotāji portālā Uzdevumi.lv ir izveidojuši un nosūtījuši skolēniem vairāk nekā 203 000 elektronisku pārbaudes darbu un mājasdarbu. Veidojot darbus digitālā formātā, būtiski tiek ietaupīts laiks uz atbilžu labošanu, jo Uzdevumi.lv sistēma to veic automātiski. Arī skolēni bijuši ļoti centīgi - pēdējā mēneša laikā portālā ir atrisināti vairāk nekā 36 000 000 uzdevumu. Ja šie uzdevumi būtu risināti drukātā veidā, tas prasītu ap 6 000 000 lapu jeb aptuveni 30 000 kilogramus papīra.

Kopš 23. marta kopējais reģistrāciju skaits ir pieaudzis līdz 463 000 lietotājiem, no kuriem 16% portālā reģistrējās pirmo reizi. Pateicoties šādai skolēnu, skolotāju un vecāku aktivitātei, Uzdevumi.lv martā iekļuva starp TOP 20 apmeklētākajām mājaslapām no datoriem. Interesanti, ka Izglītības un zinātnes ministrijas aptaujā, kas tika veikta sadarbībā ar Edurio, 94% no 23 316 aptaujātajiem skolēniem norādīja, ka attālināto mācību procesā izmanto tieši Uzdevumi.lv platformu.

"Esmu patiesi pagodināts par lietotāju aktivitāti un izrādīto uzticību portālam," komentē SIA "Uzdevumi.lv" direktors Edgars Škutāns. "Nenoliedzami šis ir izaicinošs posms portāla komandai, taču kopīgiem spēkiem izdodas nodrošināt nepieciešamo atbalstu skolēniem, skolotājiem un vecākiem."

Tehniskais nodrošinājums un serveri

Vidējais Uzdevumi.lv apmeklētāju skaits darba dienā ir bijis ap 200 000 lietotāju, bet vislielākais lietotāju pieplūdums tika novērots 23. marta rītā, kad dienas laikā portālu atvēra 250 000 cilvēku. Pateicoties portāla IT komandas darbam un Microsoft mākoņservisu nodrošinātajām iespējām, Uzdevumi.lv attālinātā mācību procesa sākumposmā veiksmīgi tika pārslēgts uz lielākām serveru jaudām, kas bija atbilstošas paaugstinātajam pieprasījumam. Tāpat tika uzlabota sistēmas efektivitāte un mazināta serveru noslodze, kā rezultātā tika nodrošināta Uzdevumi.lv darbības nepārtrauktība. Maksimālā serveru noslodze līdz šim ir bijusi 30%.

Komunikācija ar portāla lietotājiem

Līdz ar lietotāju skaita pieaugumu, desmitkārt pieauga arī saņemto zvanu un e-pastu daudzums. Uz visiem jautājumiem ir izdevies sniegt atbildes, jo Uzdevumi.lv komandas darbība ir mobilizēta tā, lai pēc iespējas ātrāk reaģētu un palīdzētu risināt dažādas situācijas, kā arī konsultētu par portāla iespējām. Darbinieki strādā virsstundas un arī brīvdienās. Jautājumu ir tiešām daudz, tāpēc lūdzam Jūsu sapratni, ja atbildi nesaņemat uzreiz!

Papildus tika saņemtas arī 2186 atsauksmes par portāla saturu - 8% gadījumu neprecizitāte uzdevumā tika novērsta, bet pārējos gadījumos kļūdas materiālā nebija. Arī portāla satura redakcija darbojās pastiprinātā režīmā, lai pēc iespējas ātrāk sniegtu atgriezenisko saiti lietotājiem.

Atgādinām, ka gadījumā, ja lietotājs ir pamanījis kādu kļūdu vai neprecizitāti Uzdevumi.lv materiālā, viņam ir iespēja par konkrēto materiālu ziņot, sūtot atsauksmi. Lietotāja ziņojumu saņem portāla satura redakcija, kas materiālu pārbauda un nepieciešamības gadījumā veic labojumus vai precizējumu. Atsauksmju sistēma dod iespēju pilotēt Uzdevumi.lv saturu un saņemt tiešu atgriezenisko saiti no portāla mērķauditorijas.

Skolotāju pieredze ar Uzdevumi.lv

Uzdevumi.lv komanda augsti vērtē lietotāju iesaisti portāla attīstībā, tāpēc esam priecīgi saņemt atgriezenisko saiti. Paldies visiem lietotājiem, kas dalījušies savā pieredzē, sūtījuši gan pozitīvās vēstules, gan kritiku, kā arī savas idejas un ieteikumus portāla uzlabošanai! Turpinājumā piedāvājam daļu no vēstulēm, kurās skolotāji dalās ar savu pieredzi Uzdevumi.lv izmantošanā attālinātā mācību procesa apstākļos.

 • Vēstures skolotāja Dina: “Man ļoti atvieglo darbu, jo mācu vairākus priekšmetus vairāk nekā 10 klašu grupām (simti skolēnu), to skaitā tādus, kuriem praktiski nav mācību materiālu, materiālu izstrāde, iesniegto darbu pārbaude aizņem ļoti daudz laika. Ja nebūtu portāla Latvijas vēstures, Pasaules vēstures pamatskolai, Vēstures vidusskolai, Kulturoloģijas, es nespētu tikt galā ar visu darba apjomu. Dažādi variēju portāla resursus, lai skolēni izmantotu iespējami labāk izstrādātās tēmas, uzdevumus. Veidoju pārbaudes darbus ar portāla uzdevumiem. Ir vienkārši iegūt atgriezenisko saiti, rezultātus. Redzu, ka skolēni labprāt darbojas uzdevumi.lv vidē - apgūst teorijas, pilda uzdevumus, pat vairāk, nekā uzdots; viss uzdotais tiek izpildīts. Vienkārši - paldies par palīdzību izdzīvot šajā laikā.”
   
 • Latviešu valodas skolotāja Ilze: “Lielākā problēma [attālināto mācību laikā] ir tieši atbilstošas atgriezeniskās saites sniegšana. Ja skolēns pilda darbu uzdevumi.lv, tad ir iespēja ātri diagnosticēt, vai tēma ir saprasta, un, spriežot pēc pieļautajām kļūdām, arī individuāli izskaidrot un palīdzēt virzīties tālāk. Vingrinoties uzdevumi.lv, tiek nostiprinātas pamatlietas, jo uzdevumu ģenerācijas ļauj vienu darbu pildīt vairākkārtīgi.”
   
 • Dabaszinību skolotāja Daina:​ “Lietoju uzdevumi.lv ātrai atgriezeniskai saitei par stundu tēmām. Patīk, ka var visu ātri sinhronozēt ar e-klasi.”
   
 • Ekonomikas skolotāja Lolita: “Uzdevumi.lv es izmantoju ikdienas darbā jau vairākus gadus un vērtējumu iegūšanai ekonomikā 95% izmantoju pārbaudes darbus uzdevumos.lv. Attālināto mācību laikā Uzdevumi.lv super taupa manu laiku, nosūtu studentiem saiti uz teoriju un iesaku uzdevumus treniņiem (kamēr profesionālajos priekšmetos: grāmatvedībā un budžeta veidošanā, stundām gatavoju materiālus, lai izglītojamie varētu apgūt teoriju).”
   
 • Vizuālās mākslas skolotāja Inese: “Veidojot "mācību stundas", regulāri izmantoju "uzdevumi.lv", lai iegūtu atgriezenisko saiti par apgūtajām tēmām, pārbaudītu bērnu zināšanas tēmas noslēguma darbos. Izmantoju gan portālā esošos materiālus, gan arī darbus veidoju pati. Šāda darba forma ietaupa laiku, vērtējot bērnu iesniegtās atbildes. Arī bērniem (strādāju ar 1. klasi) patīk šādi darboties. Vienojāmies, ka šāda veida uzdevumus veiksim arī tad, kad būsim atgriezušies normālajā darba režīmā.” 

Uzdevumi.lv komanda turpina strādāt pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu portāla darbības nepārtrauktību un lai sniegtu lietotājiem nepieciešamās konsultācijas. Vēlam visiem labu veselību, izturību un daudz pacietības šajā sarežģītajā laikā!

publicēts: