Vecākiem: Kā atbalstīt bērnu pirms diagnosticējošajiem darbiem?

Tuvojoties 3. un 6. klašu diagnosticējošajiem darbiem, nereti bērni satraucas un nezina, kāds būs darbs un ko no tā gaidīt. Lai mazinātu šo satraukumu, iesakām vecākiem kopā ar bērnu laicīgi izmēģināt diagnosticējošo darbu treniņuzdevumus, kas pieejami portālā Uzdevumi.lv.
 

Klikšķiniet uz pogas, lai atvērtu treniņuzdevumus:
 

Diagnosticējošo darbu treniņgrafiks
 


Uzdevumi ir veidoti, balstoties uz iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem, un papildināti ar dažādām variācijām, pareizajām atbildēm un to skaidrojumiem. Treniņuzdevumu risināšana ļaus bērnam iepazīt diagnosticējošo darbu struktūru, kā arī nostiprināt zināšanas un atkārtot jau iepriekš apgūto mācību vielu.

Diagnosticējošo darbu treniņuzdevumi un uzdevumu skaidrojumi portālā ir pieejami lietotājiem ar aktīvu PROF pakalpojumu, kas papildus katram izpildītajam uzdevumam sniegs arī pareizo atbildi un tās skaidrojumu. Papildus bez maksas atkārtot mācību vielu bērns var arī Uzdevumi.lv sadaļā “Virtuālā skola”, lasot teoriju un risinot uzdevumus dažādās skolas tēmās.

Atgādinām, ka diagnosticējošā darba galvenais mērķis ir noskaidrot, vai skolēns ir apguvis pamatizglītības standartā noteiktās zināšanas un prasmes. Balstoties uz darba rezultātiem, skolotājs izdara secinājumus par klases kopējo zināšanu līmeni, kā arī apjauš, kāds atbalsts bērniem ir nepieciešams.  


Ja ir neskaidrības par pašu darbu vai darba procesu, nebaidieties vērsties pie bērna skolotāja un lūgt papildus informāciju!

Vēlam veiksmi!

 

publicēts: