Atvērta pieteikšanās 3. un 6. klases diagnosticējošo darbu izpildei tiešsaistē

Ar prieku informējam, ka 2019./2020. mācību gadā portālā Uzdevumi.lv sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) tiešsaistē tiks organizēti jau divi diagnosticējošie darbi - matemātikā 3. klasei (26. februārī) un dabaszinībās 6. klasei (5. martā). Savu pieteikumu tiešsaistes darbam skolas var iesniegt līdz 18.februārim 3. klasei un līdz 25. februārim 6. klasei (katram no darbiem jāpiesakās atsevišķi). Pieteikšanās forma pieejama Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPIS).

Informācija par diagnosticējošā darba norises darbības laikiem pieejama VISC mājaslapā. Papildus informācija par darbu uz e-pastu tiks nosūtīta arī pieteikumā norādītajai kontaktpersonai. Ja skola pieteikumu jau ir iesniegusi un saņēmusi apstiprinājuma vēstuli, pieteikums atkārtoti nav jāaizpilda!


Kādas ir tiešsaistes darba priekšrocības?

  • Lielāko daļu uzdevumu sistēma izlabos automātiski
  • ​Skolotājam nebūs jāievada skolēnu atbildes un punkti ar roku, jo darba rezultāti automātiski tiks pārsūtīti uz VPIS
  • Diagnosticējošais darbs nebūs jādrukā, ietaupot skolotāja laiku un skolas resursus


Svarīgi! Darbu tiešsaistē varēs veikt tikai tās skolas, kas būs reģistrējušas skolēnus VPIS diagnosticējošā darba drukātajai versijai. Ja skola vēlas, tad daļai skolēnu darbu var organizēt tiešsaistē, bet pārējiem – rakstveidā


Iepriekšējā pieredze:

Pērn tiešsaistē diagnosticējošo darbu dabaszinībās risināja 8564 sestās klases skolēnu no 249 Latvijas skolām. Aptuveni 98% darba organizēšanā iesaistīto skolotāju procesu novērtēja pozitīvi un no visiem aptaujātajiem skolotājiem 97% norādīja, ka arī nākamos diagnosticējošos darbus labprāt organizētu tiešsaistē, un aicināja to darīt arī citām Latvijas skolām.

Pēc veiksmīgas sadarbības vairāku gadu garumā, 2019. gadā tika pieņemts lēmums tiešsaistē organizēt arī 3. klases diagnosticējošo darbu matemātikā, saglabājot iespēju to veikt arī rakstveidā. Lai palīdzētu skolām pieņemt lēmumu par mācību iestādei atbilstošo darba izpildes formu, tika piedāvāta iespēja izmēģināt 3. klases darba izpildi digitālā veidā. Izmēģinājumā piedalījās 7339 trešās klases skolēnu no 251 skolām. Pēc izmēģinājuma darba izpildes 190 skolotāji aizpildīja aptaujas anketu, lai vērtētu šāda darba izpildes veida priekšrocības un šķēršļus. Lielākais vairums skolotāju jeb 82% no respondentiem ieteica diagnosticējošo darbu matemātikā 3. klasei veikt tiešsaistē arī citām izglītības iestādēm.

 

Papildus informācija: 

 

 

publicēts: