VISC: Skolas diagnosticējošo darbu matemātikā 3.klasei varēs pildīt arī tiešsaistē

Šogad pirmo reizi Valsts izglītības satura centrs (VISC) piedāvā izglītības iestādēm izvēlēties diagnosticējošo darbu matemātikā 3. klasei pildīt tiešsaistē, joprojām saglabājot iespēju to veikt arī rakstveidā, informē VISC pārstāve Liene Bērziņa. Darbs netiks vērtēts ballēs un neietekmēs skolēnu vērtējumu atbilstošajā mācību priekšmetā.

2019. gada novembrī 7339 trešās klases skolēnu iesaistījās izmēģinājuma diagnosticējošā darba izpildē portālā www.uzdevumi.lv, lai pieņemtu lēmumu, kā labāk rīkoties nākamā gada 26. februārī, kad visiem 3. klases skolēniem būs jāveic diagnosticējošais darbs matemātikā. Kopumā izmēģinājumā tika pārstāvēta 251 izglītības iestāde.

6428 skolēni darbu veica latviešu valodā, 911 skolēni to pildīja krievu valodā. Izmēģinājuma diagnosticējošā darba vidējais snieguma vērtējums, ko uzrādīja skolēni, ir 62%, kas vērtējams kā labs, ņemot vērā, ka līdz darba norisei vēl trīs mēneši.

Pēc izmēģinājuma darba izpildes 190 skolotāji aizpildīja aptaujas anketu, lai vērtētu šāda darba izpildes veida priekšrocības un šķēršļus. Lielākais vairums skolotāju jeb 82% no respondentiem ieteica diagnosticējošo darbu matemātikā 3. klasei veikt tiešsaistē arī citām izglītības iestādēm.

Jau šobrīd ir svarīgi saprast, ka aizvien vairāk gan ikdienā, gan mācību procesā tiek izmantotas digitālās tehnoloģijas, ir nepieciešams stiprināt arī skolēnu digitālās prasmes. Jau vairāki portāli, tajā skaitā arī portāls www.uzdevumi.lv. piedāvā veikt ne tikai mājasdarbus, bet arī pārbaudes darbus tiešsaistē, ko izglītības iestādēs mācību priekšmetu skolotāji izmanto dažādu mācību priekšmetu apguvē un skolēnu iegūto zināšanu stiprināšanā. Ir svarīgi runāt par šāda diagnosticējošā darba priekšrocībām – izglītības iestādei nav jātērē papīrs un pulveris darbu pavairošanai, skolēni var demonstrēt arī savas datorprasmes, kaut gan tas nav primārais, uzreiz pēc darba izpildes katrs skolēns var uzzināt savu rezultātu, kā arī var noskaidrot nepareizās atbildes un uzzināt pareizās atbildes skaidrojumu.
 

Informāciju sagatavoja:
Liene Bērziņa

 

 

 

publicēts: