SIA “Uzdevumi.lv” organizē pirmo sadarbības un uzraudzības padomes sanāksmi ar skolām, kuras tiks iesaistītas izstrādāto digitālo mācību un metodisko līdzekļu aprobācijā.

Modernizēšana un digitalizēšana notiks matemātikas, latviešu valodas, krievu valodas un dabaszinību mācību jomās un izglītības iestādes tos integrēs mācību procesā 2020./2021. mācību gada ietvaros.

Esam iedvesmoti, ka iesaistītās sadarbības skolas ir ieinteresētas un gatavas sadarbībai, ko apliecina pirmajā Uzraudzības sēdē paustās atziņas par mūsdienīgu materiālu nepieciešamību skolotājiem mācību stundu organizēšanai un vadīšanai. Sēde notika šī gada 5. decembrī Uzdevumi.lv telpās un tajā piedalījās projekta sadarbības iestādes: Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – Attīstības centrs, IKSD Rīgas 10. vidusskola, Ogres 1. vidusskola, Liepājas Ezerkrasta sākumskola, Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzija un Allažu pamatskola.

Projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (Nr.8.3.1.2/19/A/005) īstenotājs ir SIA “Uzdevumi.lv” un tas tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Projekta mērķi ir izstrādāt elektroniskajā vidē izmantojamus inovatīvas, interaktīvas 202 digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas, kurās iekļauti vairāki valsts pamatizglītības standartā noteiktie mācību mērķi un sasniedzamie rezultāti ar atbilstošu saturu un atbilstību mērķa grupai (1.-9. klase).

publicēts: