Ik gadu 18. novembrī atzīmējam Latvijas valsts Neatkarības proklamēšanas gadadienu. Latvija - tie esam mēs paši, tāpēc uz izaugsmi un labklājību jātiecas visiem kopā. Mūsu pašu rokās ir veidot valsti tādu, kādu to vēlamies redzēt gan šodien, gan tālākā nākotnē. Godāsim, cienīsim un mīlēsim savu Latviju!

Sveicam jūs Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas 101. gadadienā! Lai jauki un patriotiski svētki!

Saules mūžu Latvijai un latviešiem vēlot,
Uzdevumi.lv

publicēts: