Uzklausot skolotāju un skolēnu vēlmes, portālā Uzdevumi.lv uzlabota pārbaudes darbu nosūtīšanas funkcionalitāte. Tagad skolotājam ir iespēja pārbaudes darbu uzdot visai klasei neatkarīgi no tā, vai skolēns jau ir reģistrējies portālā vai nē. Izmantojot iespēju “Uzdot darbu visai klasei”, darba izpildes termiņa laikā tam varēs piekļūt gan tie skolēni, kuri jau ir reģistrējušies un izmanto Uzdevumi.lv, gan skolēni, kas konkrētajā klasē piereģistrēsies tikai pēc darba nosūtīšanas.
 

Lai uzdotu darbu visai klasei un tam piekļūtu arī vēl nereģistrētie skolēni:

  1. pārbaudes darba izveides otrajā solī jāizvēlas skolēnu saraksts no Uzdevumi.lv;
  2. ​tālāk jāieklikšķina ķeksītis pretī iespējai “Uzdot darbu visai klasei”;
  3. jāturpina darba izveide, jānorāda darba iestatījumi un jānosūta darbs skolēniem.
     

 

Lai uzzinātu, kā veidot un nosūtīt skolēniem digitālus pārbaudes darbus, klikšķiniet uz pogas:

Kā veidot pārbaudes darbus 

 

 

 

publicēts: