Turpina pieaugt skolu interese par iespēju valsts pārbaudes darbus kārtot tiešsaistē

Jau trešo gadu izglītības portāls Uzdevumi.lv sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā Latvijas skolām diagnosticējošo darbu dabaszinībās 6. klasei organizēt tiešsaistē. Šī gada 7. martā darbu digitālā formātā aizvadīja 8564 skolēni no 249 mācību iestādēm, kas ir par 15 skolām vairāk nekā pērn. Izvēloties darbu risināt tiešsaistē, skolas kopumā ietaupīja aptuveni 35 000 papīra lapas jeb 170 kilogramus papīra.

Tiešsaistes darba mērķis ir piedāvāt inovatīvo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu skolēnu zināšanu pārbaudē un veidot skolēnu digitālo kompetenci. Skolas,  izvērtējot tehnisko nodrošinājumu, diagnosticējošā darba vadīšanai tiešsaistē varēja pieteikties brīvprātīgi. Tāpat tika nodrošināta iespēja daļai skolēnu darbu pildīt digitālā formātā, bet daļai - drukātā. Darbs tiešsaistē bija pieejams gan latviešu, gan krievu valodā.

Diagnosticējošais darbs 6. klasēm sastāvēja no 25 uzdevumiem, no kuriem automātiski tika izlaboti 15 testveida uzdevumi, tādējādi ietaupot laiku, ko skolotājs pavada darbu labošanā. Daļēji automātiski tika laboti 4 uzdevumi, kur skolēnam atbildē bija jāieraksta viens vārds vai skaitlis. Ja skolēna atbildi sistēma neieskaitīja, tad skolotājam atbilde bija jāpārskata un jāpārliecinās, vai tā tiešām ir neprecīza vai arī skolēns ir pieļāvis drukas kļūdu. Savukārt atbildes uz 6 atvērtajiem jautājumiem tiešsaistē vērtēja pats skolotājs.

Tiklīdz skolotājs bija pabeidzis uzdevumu vērtēšanu, Uzdevumi.lv sistēma automātiski veica skolēnu rezultātu apkopošanu un nosūtīšanu Valsts izglītības satura centram, tādējādi skolotājam atvieglojot darbu, ietaupot laiku un izslēdzot iespēju kļūdīties datu ievadē ar roku.

Pateicoties digitālā formāta priekšrocībām, tiešsaistes darbi paver jaunas iespējas skolēnu rezultātu analīzē - darbiem ir iespējams noteikt vidējo izpildes laiku un risināšanas ilgumu katram no uzdevumiem. Piemēram, šogad tiešsaistē risināta darba vidējais izpildes laiks bija 33 minūtes un 32 sekundes. Uzdevums, kuru skolēni veica visātrāk, tika atrisināts vidēji 63 sekundēs, taču uzdevumu ar vislielāko vidējo izpildes laiku skolēni risināja 8 minūtes. Vidējais tiešsaistes darba rezultāts ir 60%, bet nekļūdīgi darbu veica vien 5 skolēni jeb 0,0006% no visiem dalībniekiem.

Papildus Uzdevumi.lv sistēma ļauj analizēt skolēnu paradumus pārskatīt un labot uzdevumus pirms darba iesniegšanas. Izmantojot šos datus, VISC var veikt padziļinātu diagnosticējošā darba analīzi, kas palīdz novērtēt ne vien skolēnu zināšanas, bet arī paša darba un tajā iekļauto uzdevumu kvalitāti.

Pēc darba izpildes skolotāji tika aicināti novērtēt tiešsaistes darba tehnisko un organizatorisko pusi. Aptaujā 98% skolotāju darba izpildi novērtēja pozitīvi. Skolotāji izcēla tādas tiešsaistes darba priekšrocības kā laika un skolas resursu ietaupījums, momentāna atgriezeniskā saite par testveida uzdevumiem un automātiska skolēnu rezultātu pārsūtīšana VISC. No visiem aptaujātajiem skolotājiem 97% norādīja, ka arī nākamos diagnosticējošos darbus labprāt organizētu tiešsaistē, un aicināja to darīt arī citām Latvijas skolām.

 

 

 

publicēts: