Ar prieku paziņojam, ka pēc Uzdevumi.lv lietotāju lūguma portālā ir uzlabota atbilžu iesniegšanas funkcionalitāte pārbaudes darbos un testos. Tagad pārbaudes darba laikā skolēnam ir iespējams atgriezties pie jebkura uzdevuma, pārskatīt to un vajadzības gadījumā mainīt sākotnēji iesniegto atbildi. Turpinājumā neliels ieskats jaunajā funkcionalitātē.

 

Satura rādītājs

1. Pārvietošanās starp uzdevumiem
2. Atbilžu pārbaude un darba iesniegšana
3. Atbilžu labošana
4. Atbilžu pārskats skolotājam

 


1. Pārvietošanās starp uzdevumiem

Lai pārvietotos starp uzdevumiem, jāklikšķina uz uzdevuma numura lapas augšā. Uzdevumi, kuros ir iesniegta atbilde, apzīmēti ar baltu ikonu, bet uzdevumi bez atbildes - ar pelēku ikonu. Savukārt zaļā ikona parāda, kurš uzdevums šobrīd ir atvērts.


2. Atbilžu pārbaude un darba iesniegšana

Pēc tam, kad iesniegtas visas atbildes uz pārbaudes darbā iekļautajiem uzdevumiem, sistēma skolēnam piedāvās vai nu pārbaudīt visas iesniegtās atbildes vai uzreiz iesniegt pārbaudes darbu skolotājam. Svarīgi, ka pēc darba iesniegšanas atbildes labot vairs nebūs iespējams!


3. Atbilžu labošana

Labot atbildes var jebkurā brīdī pārbaudes darba laikā. Lai mainītu iepriekš iesniegto atbildi, jāieklikšķina atbildes lauciņā, jāievada jaunā atbilde un jāklikšķina “Saglabāt”. Ja skolēns tomēr iesāktās izmaiņas nevēlas veikt, jāklikšķina uz “Atcelt”.

Lai pārbaudes darbu iesniegtu skolotājam vai lai pabeigtu testu, jāklikšķina uz pogas “Pabeigt pārbaudes darbu” vai “Pabeigt testu”.


4. Atbilžu pārskats skolotājam

Tā kā skolēns savas sākotnējās atbildes pārbaudes darba gaitā var mainīt, tagad skolotājs sadaļā “Pārbaudes darbi” audzēkņa rezultātu redzēs tikai tad, kad skolēns būs iesniedzis visu pārbaudes darbu jeb noklikšķinājis uz pogas “Pabeigt pārbaudes darbu”. Darba gaitā skolotājs neredz skolēna atbildes, taču var sekot līdzi tam, kurus uzdevumus audzēkņi ir atvēruši.

 

Ja arī Tev ir kādi ieteikumi jaunai funkcionalitātei, priecāsimies tos uzklausīt! Droši raksti uz info@uzdevumi.lv!

 

publicēts: